Մաթեմատիկա

  1. Հաշվիր

120+175+254=549

240+126+25+78=469

230+480+204=914

286+423+12+54=775

45+482+55=582

150+172+50+7=379

84+324+16=424

 

 

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

Ութ հարյուր քառասունվեց հազար երեք հարյուր քսանչորս 846324

Երկու հարյուր վեց հազար երկու հարյուր քառասունութ 206248

Չորս հարյուր քառասունյոթ հազար մեկ 447001

Տասնմեկ հազար վաթսուներեք 11063

Վեց հարյուր ութ հազար վաթսունվեց 608066

Ինը հարյուր իննսունինը հազար ինը 999009

Քառասունութ հազար երեսունվեց 48036

 

  1. I անոթում կա 27 լ ջուր, II-ում` 18 լ, III- ում` 13լ, իսկ IV-ում այնքան , որքան նախորդ երեք անոթում միասին: Որքա՞ն ջուր կա 4 անոթներում միասին:

Լուծում՝

27+18+13=58

27+18+13+58=116

Պատ.՝116 լ ջուր կա 4 անոթում միասին:

  1. Վաճառողը 3 օրում վաճառեց 987 կգ ձմերուկ: I օրը վաճառեց 356 կգ, II օրը` 28 կգ-ով պակաս: Որքա՞ն ձմերուկ վաճառեց նա III օրը:

Լուծում՝

356-28=328

356+328=684

987-684=303

Պատ.՝ 303 կիլոգրամ ձմերուկ վաճառվեց III օրը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s