Մաթեմատիկա

  1. Հաշվի՛ր։

45×5=225

32×3=96

410×3=1230

123×2=246

3452×4=13808

2162×2=4324

 

  1. Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը, կատարի՛ր ստուգում։

օր․ *-320=530, 320+530=850, ստուգում՝ 850-320=530

ա)*-120=510, 120+510=630 ստուգում՝ 630-120=510

բ)*-800=720, 800+720=1520 ստուգում՝ 1520-800=720

գ)470+*=860, 860-470=390 ստուգում՝ 470+390=860

դ)2300+*=8708, 8708-2300=6408 ստուգում՝ 2300+6408=8708

 

  1. Լուծի՛ր։

 

  • Աննան գնել է 2 գրիչ, իսկ Գոհարը՝ 3-ով ավել։ Գոհարը վճարել է 210 դրամով ավել, քան Աննան։ Որքան է վճարել նրանցից յութաքանչյուրն իր գնումների համար։

Լուծում՝

210:3=70

2+3=5

70×2=140

70×5=350

Պատ.՝ Աննան վճարեց 140 դրամ, իսկ Գոհարը՝ 350 դրամ:

 

  • Եվան գնեց 4 տետր, իսկ Անին՝ 5-ով ավել։ Անին վճարեց 300 դրամով ավել, քան Եվան։ Որքան է վճարել նրանցից յուրաքանչյուրն իր գնումների համար։

Լուծում՝

300:5=60

4+5=9

60×4=240

60×9=540

Պատ.՝ Եվան վճարեց 240 դրամ, իսկ Անին՝ 540 դրամ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s