Մաթեմատիկա

1.Գրի՛ր  այն  թվերը,  որոնք  պարունակում  են՝               

ա) 5հ.  6տ.  9մ. =569

     4հ. 1տ. 0մ.=410

բ)Թիվը  ներկայացրու՛   կարգային  գումարելիների  գումարի  տեսքով.

   567 =500+60+7

2.Գտի՛ր  անհայտ    բաղադրիչը.                  

    { 283  } + 127 = 400                                               { 864  }  — 348 = 516  

3.Գրի՛ր  սյունակով  և հաշվի՛ր.                 

  527 + 148=675                  951 – 347=604

  344 + 479=823                  841 – 352=489

4.Համեմատի՛ր.  ( > , < , = )                   

  278 < 342        462 > 402

  954 > 938

5.Հաշվի՛ր  արտահայտության   արժեքը.  

   6 . 9  + 35 :  5 =61

6.ա)Հռոմեական  թվանշանները   ներկայացրո՛ւ    թվերի  տեսքով. 

XVIII =18

XXXI =31

բ) Թվերը գրի՛ր հռոմեական թվագրությամբ.

47  =XLVII

24  =XXIV

գ)Գրի՛ր հին հայկական թվագրությամբ:

 15 –ԺԵ

27 –ԻԷ

  1. Լուծի՛ր խնդիրը.

Այգում առաջին օրը տնկեցին 212 ծառ,  իսկ երկրորդ օրը՝  28-ով պակաս:  Ընդամենը քանի՞ ծառ տնկեցին այդ երկու  օրում:

Լուծում՝

212-28=184

212+184=396

Պատ՝. տնկեցին 396 ծառ:

8.Ճշմարիտ  դատողությունների համարները շրջագծի՛ր , իսկ ոչ ճշմարիտը ջնջի՛ր  (X) :

ա) Թվին  0 գումարելիս ստանում են նույն թիվը: (0)

բ) Երկու հավասար թվերի տարբերությունը  0 է: (0)

գ) Երկու հավասար թվերի տարբերությունը   1  է: (X)

9.Ուղղանկյան մի կողմը 80 սմ է, իսկ մյուսը՝ 2 սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան մեծ կողմի երկարությունը:

80+2=82

Պատ՝. 82 սմ:

10.Լիլիթն առաջին օրը կարդաց 30 էջ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 էջով պակաս: Քանի՞ էջ կարդաց Լիլիթը երկրորդ օրը:

Լուծում՝

30-3=27

Պատ՝. կարդաց 27 էջ:

11Խանութում 90 դեղձերը տեղավորված են արկղերում՝ 30-ական դեղձ յուրաքանչյուր արկղում: Քանի՞ արկղ պահանջվեց:

Լուծում՝

90:30=3

Պատ՝. պահանջվեց 3 արկղ:

12. 3 փաթեթներում կա 30 մ գործվածք: Պարզիր, թե քանի՞ փաթեթ է պետք 70 մ գործվածք ստանալու համար:
Լուծում՝
30:3=10
70:10=7
Պատ՝. պետք է 7 փաթեթ:
13. Առաջին թիվը 60-ն է, իսկ երկրորդը առաջինից մեծ է 7-ով: Գտիր երկու թվերի գումարը:
Լուծում՝

60+7=67
60+67=127
Պատ՝. երկու թվերի գումար 127 է:
14. Մարիամը 40 դրամ վճարեց մատիտի համար, 70 դրամով ավելի` գրիչի համար, և 100 դրամ վճարեց տետրի համար: Ընդամենը քանի՞ դրամ վճարեց Մարիամը:
Լուծում՝
40+70=110
110+100=210
Պատ՝. Մարիամը վճարեց 210 դրամ:
15. Հետիոտնը, հեծանվորդը և մարդատար մեքենան անցան որոշակի ճանապարհներ: Հեծանվորդն անցավ 8 կմ, հետիոտնը` հեծանվորդից 2 անգամ քիչ, մեքենան՝ հետիոտնից 110 կմ-ով շատ: Քանի՞ կմ անցան հետիոտնը և մեքենան:
Լուծում՝
8:2=4
4+110=114
Պատ՝. հետիոնտը 4կմ, իսկ մեքենան 114կմ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s