Մաթեմատիկա

  1. Գրիր այն թիվը, որը պարունակում է միայն՝

ա)1-ին կարգում՝ 7 կարգային միավոր, 5-րդ կարգում՝ 6 կարգային միավոր: 60007

բ )2-րդ կարգում՝ 8 կարգային միավոր, 4-րդ կարգում՝ 9 կարգային միավոր: 9080

  1. Կազմիր արտահայտություն և գտիր՝

    ա) 6248-ից 250-ով փոքր թիվը,  6248-250=5998
    բ) 560-ից  70անգամ փոքր թիվը. 560:70=8
    գ)  6248  և  250 թվերի տարբերությունը, 6248-250=5998

  2. Հաշվիր.

ա)218*7=1526           բ)4205*4=16820            գ)3670*5=18350           դ)562*700=393400

  1. Սոնան գնել է 8 տուփ կարագ, իսկ Աննան՝ 5 տուփ: Սոնան վճարել է 1800 դրամով ավելի, քան Աննան: Նրանցից յուրաքանչյուրը որա՞ն է վճարել իր գնած կարագի համար:                   Սոնա-8 տուփ կարագ:                                                                                                                               Աննա-5 տուփ կարագ:                                                                                                                             Սոնան վճարեց-1800 դրամով ավելի քան Աննան:                                                                           Յուրաքանչյուրը որա՞ն է վճարել:

Լուծում՝

8-5=3

1800:3=600

600×8=4800

600×5=3000

Պատ՝. Սոնան վճարեց 4800 դրամ, իսկ Աննան` 3000 դրամ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s