Իմ ընտանիքը

Խնդիր 1.Իմ հայրիկը ծնվել է 1984թ., իմ մայրիկը ծնվել է 1988թ., ես ծնվել եմ 2012թ., իմ եղբայրը ծնվել է 2016թ.:Որքա՞ն է մեր տարիքների գումարը:

Լուծում՝

2021-1984=37

2021-1988=33

2021-2012=9

2021-2016=5

5+9+33+37=84

Պատ.՝ 84:

Խնդիր 2. Ես 9 տարեկան եմ, մայրիկս 33 տարեկան է: Հայրիկս մայրիկիցս մեծ է 4 տարով, իսկ ես մեծ եմ եղբորիցս 4 տարով: Որքա՞ն է մեծ հայրիկս եղբորիցս:

Լուծում՝

33+4=37

9-4=5

37-5=32

Պատ.՝ 32 տարով:

Խնդիր 3. Մայրիկս ծնվել է 1988 թվականին, իսկ հայրիկս 1984 թվականին: Երբ ես ծնվեցի մայրիկս 24 տարեկան էր, իսկ հայրիկս՝28: Ո՞ր թվականին եմ ես ծնվել:

Լուծում՝

1988+24=2012

1984+28=2012

Պատ.՝ ես ծնվել եմ 2012 թվականին:

Խնդիր 4. Ես ծնվել եմ 2012թ., իսկ իմ եղբայրը ծնվել է 2016թ.: Երբ որ նա ծնվեց քանի՞ տարեկան էի ես:

Լուծում՝

2016-2012=4

Պատ.՝ 4 տարեկան:

Խնդիր 5. Իմ հայրիկը ծնվել է 1984թ., իմ մայրիկը ծնվել է 1988թ., ես ծնվել եմ 2012թ., իմ եղբայրը ծնվել է 2016թ.:Ո՞վ է մեր ընտանիքի ամենամեծը և ով է մեր ընտանիքի ամենափոքրը:

Լուծում՝

2021-1984=37

2021-1988=33

2021-2012=9

2021-2016=5

Պատ.՝ Ամենամեծը հայրիկն է,իսկ ամենափոքրը եղբայրը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s