Մաթեմատիկա 15.11.2021

919. Ո՞րն է 3-ին բաժանելիության հայտանիշը:

3-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի։

920. Ինչպիսի՞ թվերն են բաժանվում 9-ի:

9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի։

921.Ինչպե՞ս է ձևակերպվում 4-ին բաժանելիության հայտանիշը:

4-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց վերջի երկու թվանշանը կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ կամ երկու 0։

922. 83, 12, 65, 129, 1025, 8371, 6534, 5355, 893 թվերից առանձրացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

923. Որոշե՛ք, թե 91917, 65382, 56574, 63, 567, 828 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

924. Կբաժանվի՞ արդյոք 3-ի այն թիվը որը բաժանվում է 9-ի:

Այո

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s