Մաթեմատիկա 20.11.2021

802.  Գրե՛ք արտահայտության արժեքը.

գ)(9191806+1024):(6101-1288)=1910

9191806+1024=9192830

6101-1288=4813

9192830:4813=1910

դ)(14614668+322):(9696-481)=15718

14614668+322=14614990

9696-481=9215

14614990:9215=15718

ե)(1200-294)x78-(560+294):14=70607

1200-294=906

560+294=854

906×78=70668

854:14=61

70668-61=70607

804. Հնգանկյան պարագիծը 30սմ է: Նրա ամենամեծ կողմը 8սմ է, իսկ ամենափոքրը՝ 4սմ: Մյուս երեք կողմերն իրար հավասար են: Որքա՞ն է այդ կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը:

Պատ.՝ 4սմ, 6սմ, 6սմ, 6սմ, 8սմ:

807. Լոլիկի բերքը լցված է: արկղերի մեջ՝ յուրաքանչյուրում 15կգ: Քանի՞ տոննա լոլիկ է հավաքվել, եթե բերքը տեղափոխելու համար պահանջվում է 200 մեքենա, որոնցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 արկղ:

Լուծում՝

15×400=6000

6000×200=1200000

1200000:100=12000

12000:10=1200

Պատ.՝ 1200տ:

Ուսուցիչը դասարան բերեց 57 տետր և հավասար բաժանեց աշակերտներին: քանի՞ աշակերտ կար դասարանում, և քանի՞ տետր ստացավ նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լուծում՝

57:57=1

Պատ.՝ կար 57 աշակերտ և ամեն մեկին հսավ 1 տետր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s