Մաթեմատիկա 24.11.2021

823. Խորանարդի բոլոր կողմերի երկարությունների գումարը 84սմ է: Ինչքա՞ն է նրա մեկ մողմի նիստի մակերեսը:

Լուծում՝

84:6=14

Պատ.՝ 14սմ

824. Խորանարդի բոլոր նիստերի մակերեսների գումարը 150սմ է: Ինչքա՞ն է նրա մեկ նիստի մակերեսը:

Լուծում՝

150:6=25

Պատ.՝ 25սմ:

825. Ուղղանկյունանիստի երկարությունը 8սմ է, լայնությունը՝6սմ, բարձրությունը՝12սմ: Հաշվե՛ք ուղղանկյուննանիստի նիստերի պարագծերը:

Լուծում՝

8+6+8+6=28

8+6+8+6=28

8+12+8+12=40

8+12+8+12=40

6+12+6+12=36

6+12+6+12=36

Պատ.՝ 28սմ, 40սմ և 36սմ:

835. Կողք կողքի դրված 9 միանման ուղղանկյունները կազմում են 18սմ կողմով քառակուսի: Գտե՛ք մեկ ուղղանկյան մակերեսը:

Լուծում՝

18×18=324

324:9=36

Պատ.՝ 36սմ2

827. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 8x23x22=4048

8×23=184

184×22=4048

բ)98x57x14=22044

98×57=5586

5586×14=22044

դ) 35x178x86=535780

35×178=6230

6230×86=535780

ե)9x216x34744=6754336

9×216=1944

1944×34744=6754336

զ) 24x66x10=15840

24×66=1584

1584×10=15840

է) 19x9x261=44631

19×9=171

171×261=44631

ը) 75x3x15=3375

75×3=225

225×15=3375

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s