լրացուցիչ մայրենի

30. Տրված բառերը վանկատի՛ր գաղտնավանկի ը-երը գրելով:

Կըր-կին, դը-ռըն-բաց, եր-բե-մըն, գըր-քա-յին, կը-րակ, ու-րե-մըն, ծա-նըր, սըր-տա-բաց, զը-վարթ, տըխ-րել, խըմ-բա-վո-րել:

31. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Ար-քա-յա-կան, մե-ծա-նալ, կեն-տրո-նա-կան, վերջ-նա-կան, ճեր-մա-կա-թև, հե-վաս-պառ, կե-ղե-վա-պատ, տե-րե-վա-թափ, կա-րե-վո-րել, թե-վա-տա-րած, ան-կըր-կը-նե-լի, ան-դա-դա-խոր, մը-տա-ծել, մըր-ցա-նակ, գըտ-նել, ար-կըղ:

33. Մի բառով գրի՛ր:

Վարագույր, մոծակ, վարսավիր, զանգ:

35. Ի՞նչ է նշանակում՝

Հեռախոսը հեռվից խոսելու համար սարք է:

Դպրոցականը դպրոցում սովորողն է:

Ձայնագրիչը  ձայնը գրանցողն է:

Ականջը մարդու մարմնի լսողությունն ապահովող օրգան է:

Աղմուկը շատ բարձր ձայներն են:

Բալզակ մի շան պատմություն

Բալզակը մի փոքրիկ շնիկ էր, նա ապրում էր իր մայրիկի և եղբոր հետ: Մի անգամ նրանց տեսավ մի սպիտակ մորուքով մարդ և նրանց հյուրասիրեց տարբեր ուտելիքներով, դրանից հետո մարդը շաբաթը մեկ գալիս էր նրանց կերակրելու: Մի ձմռան օր եկավ մի տղա և տարավ Բալզակին իր հետ: Բալզակը լավ ծառայեց այդ մարդկանց ընտաիքին, բայց վերջում նրան վռնդեցին այդտեղից: Գարնան սկզբին նա ընկերացավ մի ուրիշ շան հետ: Նրանք իրար հետ թափառում էին: Մինչև մի աղջիկ եկավ և ուզեց տանել այդ շանը: Այդպես Բալզակը մնաց մենակ: Մի օր նա հասավ մի շենքի, այդտեղ կար մի մարդ, որը ամեն օր բերում էր Բալզակին մի կտոր հաց և երշիկ: Բայց հետո Բալզակը հեռանում է: Նա բարձրանում է մի երկար և բարձր շենք, այդտեղ նա տեսավ մի ծեր մարդու, որի անունը Մինաս էր: Նրանք ընկերանում են: Մինասը տանում է Բալզակին իր տուն: Հետո Մինասը վատանում է, մոտենում է մահվան և նրա ամենամտերիմ ընկերը՝ Անդրանիկը, վերցնում է Բալզակին և տանում իր տուն: Բալզակին ման տալու ժամանակ Անդրանիկը հասկանում է, որ պետք է բաց թողնի Բալզակին: Բալզակը մեկ շաբաթ հետո գտնում է իր մայրիկին, բայց որոշում է չմոտենալ, որորվհետև մայրիկը հանգիս իր համար կապված քայլում էր: Բալզակը չանհանգստացրեց իր մայրիկին և փոխարենը քաղեց սպիտակ երիցուկներ տարավ տվեց Անդրանիկին և ապրեց նրանց հետ երկար ու երջանիկ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s