Բնագիտության հաշվետվություն, ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Նյութերի երեք հիմնական վիճակները

Քիմիական տարր, քիմիական նշաններշ: Պարզ և բարդ նյութեր

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ

Աստղագիտությունը Հայաստանում

Գաղափար տիեզերքի մասին աստղեր և համաստեղություններ

Արեգակնային համակարգ

Բնագիտության ֆլեշմոբ

Լուսնի փուլերը

Երկրի ձևը չափերը

Երկրի պտույտն իր առանցքի և արեգակի շուրջը

Մի փորձ ես, մի փորձ դու

Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ

Իմ սենյակի հատակագիծը

Քարոլորտ երկրի ներքին կառուցվածքը

Հրաբուխներ

Երկրաշարժ

Ուսումնական ֆիլմ

Երկրի  մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր

Ջրի շարժումն օվկիանոսում: Օվկիանոսային հոսանքներ

Ջրոլորտ՝ ջուրը բնության մեջ: Ջրի հատկությունները

Համարաշխարհային օվկիանոս դրա մասերը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s