լրացուցիչ լեզվական աշխատանք՝ 56-60։

56. Բառերը զույգ-զույգ խմբավորիր ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Միշտ-երբեք, անարատ-արատավոր, ոչնչացնել-ստեղծել, բացահայտ-գաղտնի, թույլ-ամուր, վերջին-առաջին, համաձայնել-հրաժարվել, հանգստանալ-աշխատել, գտնել-կորցնել, հավաքել-վատնել, աջ-ձախ, արթուն-քնած, ընդունել-մերժել:

57. Տրված բառերի հականիշները գրիր:

Սիրուն-գեշ, լավ-վատ, մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-անուշադիր, բարեկամ-թշնամի, աղքատ-հարուստ, կուշտ-սոված, դիտավորյալ-պատահական, հիշել-մոռանալ, վառել-հնգցնել, դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-ողջունել, հյուսել-քանդել, թույլատրել-զրկել, ընկնել-բարձրանալ, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-խոսել, գիշեր-ցերեկ, ելք-մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-չօգնել, արագացնել-դանդաղացնել:

58. Կետերը փոխարինիր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Կենդանաբանները պնդում են, որ գազանները մենակ շարժվող առարկաներն են տեսնում. անկենդան կենդանին անհետանում է նրանց աչքից:

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը լի է միջատներով:

Գիտնականները պարզել են, որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե լռության, այլ աղմուկի աշխարհ է:

59. Առածներն ընդգծված բառերի հոմանիշներով լրացրու:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժողքը ցույց չտաս, դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ ելածը:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

60. Բաց թողնված յուրաքանչյուր բառի փոխարեն ընդգծված բառերից մեկի հականիշը գրիր:

Շվեդ հոգեբանները  փորձեցին ստուգել, թե իրոք միայն կանայք են սիրում հայելուն նայել: Ստոկոլմի առևտրական կենտրոնում, աչքի ընկնող տեղում, մի մեծ հայելի դրեցին, կողքին՝ կանգնած տեղում մի կինոխցիկ: Պարզվեց, որ հայելի սիրում են ոչ միայն տղամդրիկ: Օրվա ընթացքում այդ հայելուն նայեց չորս հարյուր տասներկու կին և յոթ հարյուր յոթանասունութ տղամարդ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s