Մաթեմատիկա 24.02.2022

1350. Ուղղանկյան լայնությունը 2սմ է, իսկ երկարությունը Снимок սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը.

Снимок

Պատ.՝ Снимокսմ

1351. Ուղղանկյան պարագիծը 10սմ է, նրա կողմերից մեկի երկարությունը Снимок սմ: Որքա՞ն են ուղղանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

Снимок

Պատ.՝ Снимокսմ

1354. Երկու ծազկավաճառ միասին վաճառեցին 80 ծաղիկ,ընդ որում առաջինը վաճառեց երկրորդից 12-ով ավելի: Քանի՞ ծաղիկ վաճառեց ծաղկավաճառներից յուրյաքանչյուրը:

Լուծում՝

80-12=68

68:2=34

34+12=46

Պատ.՝ Առաջինը 46 ծաղիկ, իսկ երկրորդը՝ 34

1355. Մեկ շքամուտք ունեցող տասնչորհարկանի շենքում բնակարանները սկսած առաջին հարկից համարակալված են 1-ից մինչև 84-ը: Ո՞ր հարկում է գտնվում 57-րդ բնակարանը:

Պատ.՝ 10-րդ հարկում

Снимок

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s