Մայրենի

Անգի՛ր սովորել պոեմի նախերգանքը, կատարի՛ր առաջադրաքները։

206. Անտառ բառը տարբեր ձևերով գործածելով՝ նախադասություններ կազմի՛ր:

Անտառում շատ կենդանիներ կան, քար լռություն էր անտառում, անտառը վառվեց, ես գնացի անտառ:

207. Տրված բառերի բոլոր հնարավոր ձևերը գրի՛ր:

Պահարան, պահակ, խողովակներ, դարակներ:

պահարան- հանդերձապահարան, զգեստապահարան, շքապահարան, դեղապահարան:

պահակ-հսկիչ, պահապան, պահնորդ, պահնակ, պահանակ, պահակեր, պահակորդ, քեշիկ:

խողովակ- Փող, փողրակ, ագուգա, ջրմուղ , խուղակ, սողեն, պրջում, պիլչան, պուռթ:

դարակ-Թարեք, դարան, խորշ, դանդան, լպատիյ:

209. Բոլոր նման բառաձևերը խմբավորի՛րՈ՞րն է նմանությունը:
Ափից, շենք, գյուղին, շենքով, գյուղում, ափ, գյուղով, շենքում, ափով, գյուղից, գյուղ, շենքից, ափին, շենքին:

ափից-ափին-ափով-ափ, շենք-շենքով-շենքից-շենքում-շենքին, գյուղին-գյուղում-գյուղով-գյուղից-գյուղ:

Նման են, որովհետև կազմված են նույն բառից:

210. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններով փոխարինի՛րՏրված բառերից ո՞րը ի՞նչ ձևով գրեցիր:

Գիրքը որտե՞ղ է: պայուսակում, գրադարակում, հեռուստացույցում, պահարանում, սեղանին, ձեռքերում, աթոռին, լճում
Պայուսակ, գրադարակ, հեռուստացույց, պահարան, սեղան, ձեռք, աթոռ, լիճ:

211. Բառակապակցություններ և նախադասություններ կազմի՛ր հարցում արտահայտող որտե՞ղ բառի փոխարեն տրված գոյականները գրելովՏրված բառերից ո՞րը ի՞նչ ձևով գրեցիր:

Որտե՞ղ լինել: դպրոցում, տանը, դասարանում, բակում, փողոցում, մանկապարտեզում
Երեխան որտե՞ղ է: պրոցում, տանը, դասարանում, բակում, փողոցում, մանկապարտեզում
Դպրոց, տուն, դասարան, բակ, փողոց, մանկապարտեզ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s