մԱԹԵՄՏԱԻԿԱ 28.02.2022

օրինակ՝

Снимок

1371.Կոորդինատային ճառագայթի վրա պատկերելով համեմատեք խառը թվերը

ա)

Снимок

բ)

Снимок

գ)

Снимок

դ)

Снимок

ե)

Снимок

զ)

Снимок

է)

Снимок

ը)

Снимок

1383. Երեխաները 9 օրում պիտի տնկեին 720 ծառ՝ ամեն օր տնկելով հավասար քանակով ծառեր: Քանի՞ օրում կավարտվեր ծառատունկը, եթենրանք օրական 10 ծառով ավելի տնկեին:

Լուծում՝

720:9=80

80:10=8

Պատ՝. 8 օրում

1379. Կատարեք մնացորդով բաժանում:

ա) 395:8=49(3մն)

բ) 162:5=32(2մն)

գ) 977:2=488(1մն)

դ) 151:2=75(1մն)

ե) 217:25=8(17մն)

զ) 899:52=17(5մն)

է) 379:4=94(3մն)

ը) 1000:7=142(6մն)

թ) 3451:28=123(7մն)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s