Բնագիության թեմաների ամփոփում

  • Ի՞նչ է մարմնի կշիռը:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ ուղղաձիգ կախոցի վրա կոչվում է մարմնի կշիռ։ու

  • Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը:

Տիեզերական ձգողության շնորհիվ մեր համակարգի բոլոր մոլորակները նաև Երկիրը պտտվում են արևի շուրջ:

  • Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ:

Continue reading “Բնագիության թեմաների ամփոփում”

Բնագիտության առաջին շրջանի ամփոփում

Բնագիտություն

Բնագիտություն

Բնագիտություն

Բնագիտություն

Բնագիտություն

Բնագիտություն

Բնագիտություն Continue reading “Բնագիտության առաջին շրջանի ամփոփում”

Երկրի ձգողությունը:Ծանրության ուժ եվ մարմնի կշիռ:

Հայտնի է, որ Երկրագնդի մակերևույթից դեպի վեր կամ որոշակի բարձրությունից դեպի ներքև նետված ցանկացած մարմին ընկնում է Երկրի վրա: Ցած են ընկնում տերևները, ձեռքից բաց թողնված քարը, անձրևի կաթիլները, ձյան փաթիլները և այլն:
Դրա պատճառը Երկրի ձգողությունն է:
Երկիրն օժտված է իրեն մակերևութամոտ մարմինները ձգելու հատուկ ընդունակությամբ, այնքան ակնհայտ է, որ հայտնի է եղել մարդկությանը դեռևս քաղաքակրթության ծագման ժամանակաշրջանից:Տիեզերական ձգողության շնորհիվ է,որ բոլոր մոլորակները, այդ թվում նաև Երկիրը, պտտվում են Արեգակի շուրջը: Continue reading “Երկրի ձգողությունը:Ծանրության ուժ եվ մարմնի կշիռ:”

Առանձգականության ուժ , ուժի չափումը

Այլ մարմինների ազդեցության շնորհիվ կարող են փոխվել ոչ միայն տվյալ մարմնի արագությունը, այլև` ձևն ու չափերը: Մարմինը կարող է սեղմվել, ձգվել, ծռվել, ոլորվել:Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի, չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա կամ ձևափոխություն:
Continue reading “Առանձգականության ուժ , ուժի չափումը”

Մեխանիկական շարժում, արագություն եվ մարմինների փոխազդեցությունը

Սովորել՝ Մեխանիկական շարժում,արագություն և Մարմինների փոխազդեցությունը:Ուժ թեմանները:

Տեսանյութ Մեխանիկական շարժում

Տնային առաջադրանք Continue reading “Մեխանիկական շարժում, արագություն եվ մարմինների փոխազդեցությունը”

Աղեր, հիմքեր

Սովորե՛լ Աղեր ,Հիմքեր:

Հիմքեր տեսանյութ:

Պատասխանել հարցերին

  • Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:

Աղերը կազմված են մետաղների ատոմներից և թթվային մնացորդներից։

  • Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը:

Գիպսը օգտագործվում է շինարարության և բժշկության մեջ:

  • Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը:

Հիմքերը կազմված են մետաղի ատոմն երից և հիդրօքսիլ խմբից:

Օքսիդներ

Սովորել ՝ Օքսիդներ թեման

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

  • Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:

Թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցած ռեակցիաները օքսիդացման ռեակցյաներ են: Դրանց հետևանքով առաջացած նյութերին անվանում են օքսիդներ

  • Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:

Թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցած ռեակցիաները օքսիդացման ռեակցյաներ են:

  • Ի՞նչ կիրառություն ունեն ձեզ ծանոթ օքսիդները:

Ավազից և չհանգած կրից ստանում են շինանյութեր, ալյումի օքսիդը կավի բաղադրության հիմնական նյութն է, երկաթի օքսիդից ստանում են երկաթ: