Առաջին շրջանի հաշվետվություններ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մաթեմատիկա հաշվետվություն

  1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։ 53
  2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։ Կրթություն ստանալն իմ իրավունքն է, աշնանային համաչափություն:
  3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղումները։

Continue reading “Մաթեմատիկա հաշվետվություն”