Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան Ֆլեշմոբ

1. Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:
Подпись отсутствует
A-ն և D-ն

Continue reading “Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան Ֆլեշմոբ”

Կրթություն ստանալն իմ իրավունքն է

Հոդված 20.Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ: Continue reading “Կրթություն ստանալն իմ իրավունքն է”