Մաթեմատիկա ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՐԺԵՔԸ. ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՆՐԱՆՑ ԳՐԱՌՄԱՆ

516. 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր բացարձակ արժեքն ունեցողը։

41-ը

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
ա) 0 < * < 3, 1ամբ. 0/1

բ) – 4 < * < 0, -1ամբ. 0/1

գ) 8 < * < 10, 4ամբ. 1/2 Continue reading “Մաթեմատիկա ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՐԺԵՔԸ. ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՆՐԱՆՑ ԳՐԱՌՄԱՆ”

Մաթեմատիկա հակադիր ամբողջ թվեր

476. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – (-35) = 35,

բ) – (-81)= 81,

գ) – (-44)= –44,

դ) – (+125)= –125։

477. Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը

478. Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63,

բ) – (+45) = –45,

գ) 38 = – (+38),

դ) –52 = – (–52):

480. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
արտահայտության արժեքները.
ա) – * + 3,

11

3

-66

24

բ) – (– *) –4։

-12

4

-65

-16

482. Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի բոլոր զույգերը։

A և H

B և F

C և E

484. Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը.
–1, +2, +7, –6, +5, 0, –11, +10, –9, +2։

ամենամեծ թիվը +10 ամենափոքր թիվը -11

488. Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞ գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

50+3=53

3710:53=70

70×3=120

120

489. Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։

24:8=3

7-3=4

24:4=6

6

Մաթեմատիկա ամբողջ թվերի համեմատում

418. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,

-11,-7, -6, -2, -1, 0, 7, 24, 31
բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

13, 12, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, -30 Continue reading “Մաթեմատիկա ամբողջ թվերի համեմատում”