Մաթեմատիկայի կիսամյակային հաշվետվություն

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մաթեմատիկայի ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՊՐԻԼՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մաթեմատիկա 24. 05. 2022

Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում

45/3 : 14/5=225/52

121/63 : 11/9=11/7

30/2 : 13/36=540/13

Կատարե՛ք բաժանում

3 : 4/5=15/4

12 : 48/17=17/3

33 : 22/19=57/1=57

Կատարե՛ք բաժանում

9/23 : 3 =3/23

46/51 : 92=1/51

144/7 : 60=12/35

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն

25/6 x * = 30/16

3/10

45/16 = 15/44 x *

33/4

72/35 x *= 32/85

7/34

Գտե՛ք այն թիվը, որի ՝

5/9 մասը հավասար է 2/3-ի

18/15

7/3 մասը հավասար է 125/91-ի

637/375

Կատարե՛ք գործողությունները.

10/3 : 15/4 + ( 3/7 + 13/35) x 21/2 =

(25/3 + 7/2 — 16/15) x 3/4 + 8/7 : 3/14=

Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 45/14 դմ է, լայնությունը՝ 10/7 դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է 5/7-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի ծավալը։

Լուծում՝

45/14+10/7=585/119

585/119+5/7=670/119

45/14×10/7=225/49

225/49×670/119=30750/5831

Պատ.՝ 30750/5831

Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:

Լուծում՝

70×2=140

80×2=160

140+160=300

750-300=450

Պատ.՝ 450կմ

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ

1. Տեղափոխելով ընդամենը 2  լուցկու հատիկ՝ ստացիր  առնվազն հինգ տարբեր թվանշան պարունակող հնարավոր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը։
Подпись отсутствует
851185
991185
951189
961185
951186
2. Վերականգնիր հավասարությունը՝ օգտագործելով   թվաբանական գործողության նշանները:  8 7 6 5 4 3 2 1 = 3
8-7-6+5-4+(3×2)+1=3

Continue reading “Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ”