Բառակազմություն

  1. Բառերից անջատեք նախածանցները:

Վեր-հանել, դժ-բախտ, ան-հնար, չ-կամ, չ-գալ, դժ-գոհ, ան-հեռատես:

  • Նախածանցներով ածանցավոր բառեր կազմեք:

Անխելք, չշահել, դժվար, վերելակ, արտարտասհման:

  • Բառերը բաժանեք արմատների, ածանցների և տեղավորեք աղյուսակում:

Բարձրաձայն, լավամարդ, անհանգիստ, լեզվանի, մարդկային, հեռագրատուն, լուսարձակ, բառ, պատուհան, հոգի, նավ, գալուստ, սառը, դանակ, գազանանոց, հողագունդ, բուժքույր, բժշկուհի:

պարզԱծանցավորբարդԲարդ ածանցավոր
Բառ Հոգի Նավ Սառը դանակԱնհանգիստ Լեզվանի Մարդկային Գազանանոց Բժշկուհի  Գալուստ Պատուհան Բուժքույր  Բարձրաձայն Լավամարդ Հեռագրատուն Լուսարձակ Հողագունդ
  • Պարզ բառերին արմատներ ավելացրեք և ստացեք բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, տարի, օր:

Ծովաշուն, գինետուն, հողաբույս, անհույս, տարեսկիզբ, կեսօր:

Ամառային ընթերցանություն

Բառքամոցի

սխրագործություն-սխրագործ, գործ, սուր, սոխ, սար, սագ, թույն, խոյ, ծանր, գույն, նյութ, ծուրւն, ծուխ, խորթ, ուս, անգութ, գութան, խորան, թույն,

հասարակագիտություն- հասարակ, գիտություն,ակ, կարգ, նյութ, սրահ, սար, կար, գարի, տուն, տիրություն, հարս, թույն, գիտուն, հասկ, կարաս, կարագ, գույն, գյուտ, թան, նորույթ, Տիգրան, Սահակ

Դ. Բիսեթ «Փիլիսոփա բլոճը և մյուսները»

Քեռի Ֆրեդն ապրում էր «Արևմտյան քամի» փողոցում, համար ութ տանը: Նրա սենյակում իր նկարն էր կախված, աջ կողմում, դարակին ծաղկաման էր դրված, մեջը՝ վարդ: Ձախ կողմում՝ Թիկ-թակ ժամացույցն է:

Continue reading “Դ. Բիսեթ «Փիլիսոփա բլոճը և մյուսները»”

Տնային աշխատանք

Շատ տարիներ առաջ թուղթը դեռևս հայտնի չէր: Մարդիկ գրում էին մագաղաթի վրա: Մագաղաթը պատրաստում էին կենդանիների ձագերի մորթուց: Հայերեն ամենափոքր գիրքը լուցկու տուփից էլ փոքր է: Այն պատրաստված է նորածին ուլի մորթուց: Այժմ գրում են թղթի վրա , որովհետև այն ավելի հարմար է և էժան: Continue reading “Տնային աշխատանք”