Պատմություն

• Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։

Այն սկսվում էր Հայկական Լեռնաշխարհի մի մասից և ձգվում դեպի Պարսից ծոց:• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։ Continue reading “Պատմություն”

Պատմություն

  • Ներկայցրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում:

Քարի դար, պղնձի դար, բրոնզի դար: Ամեն մի դարում իրերը պատրաստում էին ավելի ամուր և պինդ հանքաքարերից:

  • Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի մասին:

Հայկական Լեռնաշխարհում ձևավորվեց մեր երկիրը: Այնտեղ մարդիկ զբաղվում էին անասնապահությամբ, բերքահավաքությամբ և այլ:

  • Ի՞նչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման համար: Ի՞նչ է պետությունը:

Պետք է ունենալ խոսք, տառեր, պատմություն, ծեսեր: Պետությունը մի տարածք է որտեղ ապրում են մարդիկ, այնտեղ կան քաղաքներ, մարզեր, փողոցներ:

  • Ներկայացրե՛ք վաղ պետական կազմավորումները:

Հայասա, Արատտա, Նաիրի, Ուրարտու:

  • Երբ և ի՞նչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը:

Վանի թագավորությունը առաջացել է Վանա լճի ափին: Նրա թագավորն էր Սարդուրի I, որը ուներ հզոր բանակ:

Միջագետքի տերությունները

Դաս 2։ Միջագետքի տերությունները

Հարցեր
• Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Ասորեստանի և ասորեստանյան արքաների մասին։

Միջագետքում Աշշուր քաղաքի շուրջը ստեղծվեց մի նոր պետություն՝ Ասորեստանը: Continue reading “Միջագետքի տերությունները”

Միջագետքի առաջին պետությունները

Հարցեր
• Որտե՞ղ է գտնվում Միջագետքը։ Ինչու՞ է այն կոչվում այդպես։

Միջագետքը Եփրատ և Տիգրիս գետերի միջև ընկած տարածքն է. սկսվում է Հայկական լոռնաշխարհի հարավից և ձգվում մինչև Պարսից ծոց:

Continue reading Միջագետքի առաջին պետությունները

Ուսումնական աշուն

Մայրիկս արմատներով Թբիլիսիից է: Նրա տատիկները, պապիկները բոլորը ծնվել և ապրել են Թբիլիսիում: Մայրիկս և իր ծնողներն էլ ծնվել են Թբիլիսիում: Հայրիկիս մայրիկը Իջևանից է, իսկ հայրիկը՝ Նախիջևանից: Հայրս ծնվելէ Երևանում: Continue reading “Ուսումնական աշուն”

Հայերի ծագումը

Հարցեր

• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։

Այդ լեզուն կոչվում է հնդեվրոպական, որովհետև օգտագործվել է Հնդկաստանի արևելքից մինչև Եվրոպաի արևմուտք
• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Ի՞նչ այլ լեզվաընտանիքներ կարող եք նշել։

Հայկական լեռնաշխարհը եղել է հնդեվրոպական հայրենիքի կենտրոնը:

• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը։

Հայերի մասին ավանդազրույցներ են պահպանել հայերև այլ նաև հույները, վրացիները, արաբները, հրեաները

աղբյուրներ

հայոց պատմության դասագիրք, էջ 29-32

տեսաֆիլմ