Մայրենիի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ

1.Ականջին օղ անել դարձվածքը նշանակում է.
Մշտապես հիշել
Ձանաձրացնել շարունակ խոսելով
Ականջները սրել

Continue reading “Մայրենիի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ”

Մայրենիի ֆլեշմոբ

Բառքամոցի․․․«Պտղաբերում» բառի տառերով, որքան հնարավոր է շատ, բառեր կազմի՛ր։

պտուղ, տղա, մուր, մաղ, բեր, բաղ, պուտ, պուտեր, ում, աղա, պար, պաղ, բեղ, աղբ, տաղ Continue reading “Մայրենիի ֆլեշմոբ”

Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան Ֆլեշմոբ

1. Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:
Подпись отсутствует
A-ն և D-ն

Continue reading “Մաթեմատիկայի սեպտեմբերյան Ֆլեշմոբ”

Անգլերենի 2022-ի մայիսյան ֆլեշմոբ. 4-5-րդ դասարաններ

I. Տրված բառերը տեղադրեք համապատասխան տեղերում. break, ask, count, answer, discuss, read.
discuss
I will ……. the text tomorrow. I am not ready today.
read
The longest … in our school is between the fourth and fifth lessons.
break
My little sister likes to ……… many questions.
answer
He can ………. from 1 to 100.
cunt
I like to ……… my teacher’s questions.
ask
II. Ի՞նչ եք կարողանում անել այս տարի, որ չէիք կարողանում անել անցյալ տարի:Օրինակ՝   Last year I couldn’t ride a bke. I can ride a bike now. Թարգմանեք այս նախադասությունները անգլերեն.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում լողալ: Հիմա ես կարողանում եմ լողալ:
Last year I couldn’t swam. I can swim now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում կարդալ անգլերեն գրքեր: Հիմա կարողանում եմ կարդալ անգլերեն գրքեր:
Last year I couldn’t read english books. I can read english books now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում սահել չմուշկներով . (skate) Հիմա ես կարողանում եմ սահել չմուշկներով:
Last year I couldn’t skate. I can skate now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում դաշնամուր նվագել: Հիմա կարողանում եմ դաշնամուր նվագել: (play the piano)
Last year I couldn’t play the piano. I can play the piano now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում ….՞:   Հիմա ես կարողանում եմ ….:
Last year I coudn’t sang. Now I can sing.
III. Ընտրեք նճիշտ հարցը, եթե տրված է այս պատասխանը. My name is John.

Where is your name

What is your name
When is your name
IV Այս երկու բառերից ո՞րն է «new» բառի հականիշը
Old
Young
V.  «see» բայի ո՞ր  ձևը կտեղադրես այստեղ: I … a funny cartoon yesterday.

Seeing
Seen
Saw

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ

1. Տեղափոխելով ընդամենը 2  լուցկու հատիկ՝ ստացիր  առնվազն հինգ տարբեր թվանշան պարունակող հնարավոր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը։
Подпись отсутствует
851185
991185
951189
961185
951186
2. Վերականգնիր հավասարությունը՝ օգտագործելով   թվաբանական գործողության նշանները:  8 7 6 5 4 3 2 1 = 3
8-7-6+5-4+(3×2)+1=3

Continue reading “Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ”