Անգլերենի 2022-ի մայիսյան ֆլեշմոբ. 4-5-րդ դասարաններ

I. Տրված բառերը տեղադրեք համապատասխան տեղերում. break, ask, count, answer, discuss, read.
discuss
I will ……. the text tomorrow. I am not ready today.
read
The longest … in our school is between the fourth and fifth lessons.
break
My little sister likes to ……… many questions.
answer
He can ………. from 1 to 100.
cunt
I like to ……… my teacher’s questions.
ask
II. Ի՞նչ եք կարողանում անել այս տարի, որ չէիք կարողանում անել անցյալ տարի:Օրինակ՝   Last year I couldn’t ride a bke. I can ride a bike now. Թարգմանեք այս նախադասությունները անգլերեն.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում լողալ: Հիմա ես կարողանում եմ լողալ:
Last year I couldn’t swam. I can swim now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում կարդալ անգլերեն գրքեր: Հիմա կարողանում եմ կարդալ անգլերեն գրքեր:
Last year I couldn’t read english books. I can read english books now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում սահել չմուշկներով . (skate) Հիմա ես կարողանում եմ սահել չմուշկներով:
Last year I couldn’t skate. I can skate now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում դաշնամուր նվագել: Հիմա կարողանում եմ դաշնամուր նվագել: (play the piano)
Last year I couldn’t play the piano. I can play the piano now.
Անցյալ տարի ես չէի կարողանում ….՞:   Հիմա ես կարողանում եմ ….:
Last year I coudn’t sang. Now I can sing.
III. Ընտրեք նճիշտ հարցը, եթե տրված է այս պատասխանը. My name is John.

Where is your name

What is your name
When is your name
IV Այս երկու բառերից ո՞րն է «new» բառի հականիշը
Old
Young
V.  «see» բայի ո՞ր  ձևը կտեղադրես այստեղ: I … a funny cartoon yesterday.

Seeing
Seen
Saw

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ

1. Տեղափոխելով ընդամենը 2  լուցկու հատիկ՝ ստացիր  առնվազն հինգ տարբեր թվանշան պարունակող հնարավոր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը։
Подпись отсутствует
851185
991185
951189
961185
951186
2. Վերականգնիր հավասարությունը՝ օգտագործելով   թվաբանական գործողության նշանները:  8 7 6 5 4 3 2 1 = 3
8-7-6+5-4+(3×2)+1=3

Continue reading “Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ”

Մայրենիի ֆլեշմոբ

1. Լրացրո՛ւ բանաստեղծության մեջ բաց թողնված բառերը: «Հիշում եմ … քո ծեր, մայր իմ անուշ ու անգին, Լույս … ու գծեր, մայր իմ անուշ ու անգին: Ահա նստած ես տան դեմ, ու կանաչած … Դեմքիդ … է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին»։

Հիշում եմ դեմքը քո ծեր, մայր իմ անուշ ու անգին,
Լույս խորշոմներ ու գծեր, մայր իմ անուշ ու անգին:
Ահա նստած ես տան դեմ, ու կանաչած թթենին
Դեմքիդ ստվեր է գցել, մայր իմ անուշ ու անգին: Continue reading “Մայրենիի ֆլեշմոբ”