Մարմնամարզություն

1.Խնդիր

I խումբն ուներ 32 գնդակ, իսկ II խումբը 20-ով ավելի: Քանի՞ գնդակ ունեն երկու խմբերը միասին:

II խումբ I խումբ

Լուծում`

32+20=53

32+53=85

Պատ.` 85 գնդակ ունեն երկու խումբը միասին:

2. Խնդիր

Արևիկը պարանով կատարեց 32 ցատկ, իսկ Սոնան 2 անգամ ավել: Քանի՞ ցատկ կատարեցին Արևիկը և Սոնան միասին:

 

Լուծում`

32×2=64

64+32=96

Պատ.` 96 հատ ցատկ կատարեցին Արևիկն և Սոնան:

3. Խնդիր

Վազքի մրցույթում հաղթեցին 3 հոգի `Վազգենը, Արամը և Սուրենը:Վազգենը I չէր, Արամը Վազգենից առաջ էր, իսկ Սուրենը III էր: Ո՞վ էր գրավել I և II հորիզոնականները:

Լուծում`

Եթե Սուրենը III տեղն էր, իսկ Վազգենը I տեղը չեր ուրեմն Արամը I տեղն էր, իսկ Վազգենը II:

Պատ.` Արամը I տեղն էր, իսկ Վազգենը II:

 

 

Լրացուցիչ աշխատանք

  1. Թ վ երը գրի՛ր տառերով։

2198-երկու հազար հարյուր իննսունութ

67121-վաթսունյոթ հազար հարյուր քսանմեկ

213098-երկու հարյուր տասներեք հազար իննսունութ

112765-հարյուր տասներկու հազար յոթ հարյուր վաթսունհինգ

480076-չորս հարյուր ութսուն հազար յոթանասունվեց

789009-յոթ հարյուր ութսունինը հազար ինը

 

  1. Կատարի՛ր գործողությունը։

 

4000-5=3995

5000 – 10 =4990

8000 – 10 = 7990

4500 –  400=4100

6500 – 40 =6460

6790+110=6900

  1. Կատարի՛ր։

5×13=65

7x23=161

6x31=186

7x14=98

5x35=175

 

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

  • Ալեքն ուներ 1200 դրամ, նա գնեց երեք պաղպաղակ։ Որքա՞ն դրամ մնաց Ալեքի մոտ, եթե մեկ պաղպաղակն արժեր 300 դրամ։

Լուծում`

3×300=900

1200-900=300

Պատ.`300 դրամ մնաց  Ալեքի մոտ:

 

  • Ռոբերտը պատրաստեց 20 խաղալիք, Շուշանը պատրաստեց 2 անգամ ավել խաղալիք, քան Ռոբերտը։ Նրանք իրենց պատրաստած խաղալիքների կեսը ներկեցին դեղին, իսկ մյուս կեսը՝ կարմիր։ Քանի՞ դեղին և քանի՞ կարմիր խաղալիք ներկեցին Շուշանն ու Ռոբերտը։

Լուծում`

20×2=40

40:2=20

Պատ`. 20 կարմիր և 20 դեղին խաղալիք ներկեցին Շուշանն ու Ռոբերտը միասին։

 

 

Сказка о царе Салтане

1. Сколько девиц сидело под окном поздно вечерком?
Две
Три
Пять

2. На каком плавательном средстве путешествовали по морю молодая царица и ее сын?
Корабль
Бочка
Плот

3. Какая птица атаковала лебедя на берегу моря?
Коршун
Орел
Ястреб

4. Как нарекли молодого царевича?
Граф Додон
Князь Гвидон
Барон Бурбон

5.Как звали жену царя Салтана?
Бабариха
Буяна
В сказке имя не упоминается

6. В кого превратила белая лебедь князя Гвидона?
В мотылька
В комара
В стрекозу

7. Что делала в сказке белка?
Танцевала польку
Пела песенки
Рассказывала сказки

8. Как звали дядьку, вместе с которым вышли из моря тридцать три богатыря?
Дуремар
Бэримор
Черномор

9.  Что блестит под косой у царевны Лебедь?

Солнце
Месяц
Звезда

10. Что объединяет царя Салтана и князя Гвидона?
Старая дружба
Любовь к шахматам
Отец и сын

Մաթեմատիկա

                                        Բարձրություն            Երկարություն       Լայնություն

Հյուրասենյակ                2մ,80սմ                        7մետր                     3մ, 70սմ

Խոհանոց                        2մ, 80սմ                       9մետր                    2մ,90սմ

Ննջարան 1                    2մ,80սմ                        4մ,40սմ                   4մ,30սմ

Ննջարան 2                    2մ,80սմ                        5մ,50սմ                   4մ,10սմ                

Ննջարան 3                   2մ,80սմ                      3մ,60սմ                      3մ,20սմ

Միջանցք                       2մ,80սմ                        3մ,60սմ                    1մ,60սմ

Continue reading “Մաթեմատիկա”

Մանուշակ հորինուկ

Մնուշակը ցածրահասակ է,  մանուշակագույն է, հոտավետ է,  մանուշակը փոքրիկ է, ամաչկոտ է, գեղեցիկ է:

Մանուշա՛կ, ինչու՞ ես այդպես մտածում, որ դու ցածրահասակ ես և չես երևում: Ախր դու շատ գեղեցիկ ես  և պարզ երևում ես: Երբ դու ծաղկում ես մեր այգում, ես քեզանով հիանում եմ: Ես շրջում եմ բոլոր այգիներով և քեզ եմ փնտրում: Ես քեզ շա՜տ եմ սիրում մանուշակ: Մի տխրիր, մանուշա՛կ ջան,  որ դու ցածրահասակ ես բոլոր ծաղիկներն էլ յուրովի գեղեցիկ են  ոչ մի ծաղիկ չունի մյուսի գեղուցկությունը:

Ի՞նչ- մանուշակ, ծաղիկ, այգի:

Ի՞նչեր- այգիներ, ծաղիկներ, մյունսեր:

Ինչպիսի՞- ցածրահասակ, գեղեցիկ, պարզ, տխուր: