Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

1. Մի խումբ սովորողներ հաղթահարում էին Թեժառույքի բարձունքը։ Րաֆֆին բարձունքը հաղթահարեց Մհերից առաջ, Մհերը՝ Մարիամից հետո և Լեոյից առաջ։ Սովորողներից ո՞վ վերջինը հասավ գագաթին։
Подпись отсутствует

Լեոն

Continue reading “Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ”

Բառքամոցի

սխրագործություն-սխրագործ, գործ, սուր, սոխ, սար, սագ, թույն, խոյ, ծանր, գույն, նյութ, ծուրւն, ծուխ, խորթ, ուս, անգութ, գութան, խորան, թույն,

հասարակագիտություն- հասարակ, գիտություն,ակ, կարգ, նյութ, սրահ, սար, կար, գարի, տուն, տիրություն, հարս, թույն, գիտուն, հասկ, կարաս, կարագ, գույն, գյուտ, թան, նորույթ, Տիգրան, Սահակ

English

Ընտրեք ճիշտ պատասխանը
1. This ……my brother Mike. a) Are b) Is c) has

is

2. My father’s sister …… my aunt. a) Am b) Is c) are

is

3. Mary gives me……apple. a) A b) An c) –

An

4. Where are you from? a) I am from Yerevan. b) I am fine. c) You are right

I am from Yerevan

5. What color is a crocodile? a) It is grey. b) It is green. c) I am green.

It is green

6. Elephants have very big……… a) Ears b) Eyes c) Apples

Ears

• Նշված կենդանիները ինչ կարող են անել, բառերը համապատասխանեցրո’ւ նախադասություններին` /swim, fly, jump, run/
Rabbits can…….

run

Birds can …….

fly

Fish can ……

swim

Monkeys can …
jump