Մայրենի

Իմ ընկեր Նեսոն

I

Մի խումբ ընկեր երեխաներ էինք։ Գյուղացի երեխաներ։

Ոչ ուսումնարան կար, ոչ դաս, ոչ դաստիարակություն․ ազատ էինք միանգամայն ու խաղում էինք, ի՜նչքան էինք խաղում։ Ու ո՜նց էինք իրար սիրում, ո՜նց էինք իրար սովորել։ Սոված ժամանակներս էլ՝ վազում էինք հացի տաշտիցը մի կտոր հաց առնում, պանրի կարասիցը մի կտոր պանիր ու էլ ետ շտապում իրար մոտ։ Continue reading “Մայրենի”

Փետրվար ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.երկրորդ մակարդակ

1. Տեղափոխելով լուցկու մեկ հատիկ` ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն:

Подпись отсутствует

9-5-3=1

2. Երկու թվերի տարբերությունը 90 է, դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտի՛ր այդ թվերը։

120 և 30

3. Գտի՛ր այն բնական թվերի քանակը, որոնք 8-ի բաժանելիս քանորդում և մնացորդում նույն թիվն է ստացվում։

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 Continue reading “Փետրվար ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.երկրորդ մակարդակ”

Լրացուցիչ մայրենի 86-96

86. Տրված բառերի ընդհանուր մասերը դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր:

կտցաձև,կտցահարել,կտցաչափ-կտուց

կտցաձև-կտուցի ձև ունեցող

կտցահարել-կտուցով խփել

կտցաչափ-թռչունի կտուցի չափ Continue reading “Լրացուցիչ մայրենի 86-96”

Մայրենի

Անգի՛ր սովորել պոեմի նախերգանքը, կատարի՛ր առաջադրաքները։

206. Անտառ բառը տարբեր ձևերով գործածելով՝ նախադասություններ կազմի՛ր:

Անտառում շատ կենդանիներ կան, քար լռություն էր անտառում, անտառը վառվեց, ես գնացի անտառ: Continue reading “Մայրենի”

Մաթեմատիկա 24.02.2022

1350. Ուղղանկյան լայնությունը 2սմ է, իսկ երկարությունը Снимок սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը.

Снимок

Պատ.՝ Снимокսմ

1351. Ուղղանկյան պարագիծը 10սմ է, նրա կողմերից մեկի երկարությունը Снимок սմ: Որքա՞ն են ուղղանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

Снимок

Պատ.՝ Снимокսմ

1354. Երկու ծազկավաճառ միասին վաճառեցին 80 ծաղիկ,ընդ որում առաջինը վաճառեց երկրորդից 12-ով ավելի: Քանի՞ ծաղիկ վաճառեց ծաղկավաճառներից յուրյաքանչյուրը:

Լուծում՝

80-12=68

68:2=34

34+12=46

Պատ.՝ Առաջինը 46 ծաղիկ, իսկ երկրորդը՝ 34

1355. Մեկ շքամուտք ունեցող տասնչորհարկանի շենքում բնակարանները սկսած առաջին հարկից համարակալված են 1-ից մինչև 84-ը: Ո՞ր հարկում է գտնվում 57-րդ բնակարանը:

Պատ.՝ 10-րդ հարկում

Снимок

ՄԹՆՈԼՈՐՏ.ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Մթնոլորտի կազմը —  Մթնոլորտը Երկիր մոլորակը շրջապատող օդային թաղանթն է: Մթնոլորտը մեր մոլորակի ամենավերին, ամենաթեթև և, միաժամանակ՝ ամենաշարժունակ ոլորտն է:

Continue reading “ՄԹՆՈԼՈՐՏ.ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ”