Գիտնականը

Снимок1

1. Հետևայալ բառերն ու արտահայտությունները փոխարինիր այլ բառերով և արտահայտություններով. դրմբացնել, մազեղեն մթերող գրասենյակ, խելքդ ի՞նչ է կտրում, հորել, մեկին վառել, ճար չկա, ծեգը ծեգին, կածան: Continue reading “Գիտնականը”

English

4. Say whose these things are.
Example: – Whose dog is this?
– This is Jane’s dog.

Whose cat is this?

-This is Petes cat.
Whose baloon is this?

-This is Jacks baloon.

Whose book is this?

-This is Anns book.

Whose doll is this?

-This is Sallys doll.

Whose toy is this?

This is Mikes toy

Русский

Найдите и запишите пары:

а) синонимы – чудесно, хорошо, блузка, холодно, скучно, морозно, работа,  неинтересно, кофта

чудесно-хорошо, блузка-кофта, холодно-морозно, скучно-неинтересно, работа-труд.

б) антонимы – весело, жарко, дёшево, много, холодно, скучно, дорого, мало

Весело-скучно, жарко-холодно, дёшево-дорого, много-мало.

Ոսկե ձկնիկը

Կարդալ, գրավոր համեմատել «Մահակը» պատմվածքի հետ(նմանություններ, տարբերություններ)։

Նմանությունն այն էր, որ երկու տեքստում էլ կաին ժլատներ՝ փայտահատը և պառավը, ովքեր չէի գնահատում իրենց ունեցածն ու ագահ էին: Continue reading “Ոսկե ձկնիկը”

Русский

  1. Выберите правильный вариант:

Это твой город    1) сестры

                          2) пальто

                          3) город

 

Это твои  книги   1) журнал

                         2) метро

                         3) книги

Это моё такси     1) чашка

                        2) такси

                        3) журналы

Это мой дедушка 1) дедушка

                   2) квартира

                   3) имя

Это мои билеты      1) мама

                         2) билеты

                          3) море

 

Это ваше окно    1) номер

                         2) окно

                         3) профессора

Это ваш друг    1) друг

                         2) аудитория

                         3) пальто

Это ваши дети 1) чай

                      2) дети

                      3) стол

Это наш адрес     1) поликлиника

                         2) лекции

                          3) адрес

 

Это наше море    1) аптека

                         2) море

                         3) здания

Это мои папа и мама     1) папа и мама

                         2) телефон

                         3) город

Это наши музеи 1) музеи

                      2) врач

                      3) университет

  1. Найдите ответы:

когда?

как?

Летом

 сейчас

зимой

осенью

всегда

в мае

утром

вечером

весной

темно

холодно

интересно

тепло

жарко

плохо

хорошо

приятно

грустно

Сейчас интересно, зимой холодно, осенью плохо, всегда грустно, в мае хорошо, утром тепло, вечером темно, весной приятно.

Ստեփան Զորյան «Մահակը»

նկար

1. Հեքիաթը բաժանիր տարբեր մասերի և վերնագրիր յուրաքանչյուր մասը:

«Սփռոցի տոնը», «Ալյուր աղողը», «Հավի ապրանքը», «Մահակից խաբվելը»:

3. Բնութագրիր փայտահատին:

Փայտահատը աղքատ էր, բարի, ագահ, ժլատ, անհասկացող և դժգոհ: Continue reading “Ստեփան Զորյան «Մահակը»”

Արտաշեսյաններ

Արտաշեսն ու Տիգրանը հայ ժողովրդի սիրելի արքաներն են, նրա պաշտելի հերոսները։
Նրանց համար ամենակարևորը հայրենիքի հզորացումն ու բարգավաճումն էր։ Հայոց քաջարի արքաների մասին ստեղծված զրույցները, ավանդապատումները,
առասպելները հարյուրամյակներ են ապրել ու գրի առնվել մեր պատմիչների կողմից։
Այսօր էլ, ավելի քան երկու հազար տարի հետո, հայ մարդիկ
իրենց զավակներին կոչում են Արտաշես ու Տիգրան անուններով։ Continue reading “Արտաշեսյաններ”