Русский

Задание 1.

  1. У меня нет сестры  (брат, сестра).
  2. В моей комнате нет телевизора (телефон, телевизор).
  3. Я думаю, завтра не будет снега ( снег).
  4. У него не было машины (машина).
  5. На этой улице нет остановки (остановка).
  6. Завтра у нас не будет математики (математика).

Continue reading “Русский”

Երկրաշարժ

images imagesCAGOD2SG

Երկրաշարժերը ստորերկրյա ցնցումներն են և Երկրի մակերևույթի տատանումները: Դրանք ծագում են երկրակեղևում կամ միջնապատյանի վերին մասում հանկարծակի տեղաշարժերի, ճեղքումների ու խզումների հետևանքով և տարածվում մեծ հեռավորությունների վրա:

Երկրաշարժը բնության ահեղ երևույթներից է: Երկրաշարժի հետևանքով մի քանի րոպեի ընթացքում կարող են ավերվել քաղաքներ ու գյուղեր, զոհվել տասնյակ հազարավոր մարդիկ: Continue reading “Երկրաշարժ”

Ձմեռ պապիկի կորցրած նվերի ճամփորդությունը

Մի ամանորյա երեկո, երբ Ձմեռ պապը բոլոր երեխաներին տանում էր իրենց երազած նվերները, այդ նվերներից մեկը ընկավ մութ անտառ, բայց Ձմեռ պապը կատարվածը չնկատեց և այստեղից էլ սկսվեցին նվերի արկածները :

Երբ նվերը արթնացավ, նա տեսավ, որ նա տանը չէ, այլ մի փափուկ, բայց սառը մարմնի վրա է: Նա իր մտքում ասաց.

-Եթե նույնիսկ մի երեխա մնա առանց նվերի, այդ երեխան շատ կտխրի և նվերը որոշեց առաջ գնալ, որպեսզի հասնել այն մարդու մոտ ով իրեն շատ էր սպասում: Continue reading “Ձմեռ պապիկի կորցրած նվերի ճամփորդությունը”

English

1. Ես չեմ սիրում դուրս գալ, երբ անձրևում է:
I don’t like to go out when it rains.
2.Ես գնեցի մի գեղեցիկ զգեստ իմ մայրիկի համար երեկ:
I brought one beautiful dress for my mum yesterday.
3.Խնդրում եմ, բեր մի բաժակ ջուր ինձ համար, ես ծարավ եմ:
Please bring me one cup of water, I am thirsty.
4.Վահանը չկարողացավ գնել այդ գլխարկը, որովհետև այն թանկ էր:
Vahan couldn’t buy this hat because it was expensive.
5.Ես գտա իմ պայուսակը և դրեցի այն սեղանի վրա:
I found my bag and put it on table.

Սպասում Լրացուցիչ մայրենի

Դրամապանակ

Կոմիտասը ելավ հյուրանոցից, վերարկուի օձիքը բարձրացրեց, ձեռքերը խոթեց գրպանները և քայլեց արագ ու ճկուն: Դեկտեմբերի կեսն էր. Փարիզի փողոցներում վնգստում էր ցուրտը: Եվ փարիզեցիները դուռ ու լուսամուտ գոցել էին օրվա դեմ: Continue reading “Սպասում Լրացուցիչ մայրենի”

Լրացուցիչ մայրենի

26. Նախորդ վարժության օրինակով՝ տրված բառերը վանկերի բաժանիր:

Արահետ-ա-րա-հետ, կածան-կա-ծան, հերոս-հե-րոս, բերանբաց-բե-րան-բաց, արկածային-ար-կա-ծա-յին, արդարադատ-ար-դա-րա-դատ, կարգապահ-կար-գա-պահ, հերթական-հեր-թա-կան, մատակարարել-մա-տա-կա-րա-րել, ազատասեր-ա-զա-տա-սեր Continue reading “Լրացուցիչ մայրենի”

Родник

Составьте и запишите предложения из данных слов.
1. всё, солнце, выжгло. Солнце выжгло всё. 2. Родника, привычную, вторглись, в, люди, жизнь В приличную жизнь. Родника вторглись люди. 3. один, восстанавливал, воды, глоток, этой, волшебной, силы. Один глоток этой волшебной воды восстанавливал силы. 4. люди, с, стали строить, дома, Родником, рядом. Люди стали строить дома рядом с Родником. 5. а потом, железные, люди, собирать, дождевую, в, придумали, воду, огромные, баки. А потом люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки. 6. люди, из, воду, пили, противную, отдающую ржавчиной, с тех пор, баков. С тех пор люди пили противную воду из отдающую ржавчиной баков.

Согласны ли вы с тем, что…
1. Встреча с людьми сделала жизнь Родника интересной. Нет. 2. Родник был настоящим чудом, а его вода была волшебной. Да 3. Все люди бережно и с любовью относились к Роднику. Нет. 4. Люди поставили в пустыне баки, чтобы помочь Роднику бороться с засухой. Нет. 5. Люди всегда заботятся о природе и делают её ещё лучше. Нет.