Спорт в нашей жизни

Спорт играет важную роль в нашей жизни. Многие люди занимаются спортом, потому что хотят быть здоровыми и сильными.

Физкультура и спорт дарят заряд бодрости и оптимизма, укрепляют иммунитет и спасают человека от различных заболеваний. Спорт напрямую связан с закаливанием, что очень важно, ведь стойкость человека к внешним факторам, таким как низкие температуры, сырость или зной, обеспечивает его хорошее здоровье на протяжении всей жизни. Continue reading “Спорт в нашей жизни”

Русский

Упражнение 6. Задайте вопросы к выделенным словам.
Модель: У меня есть старший брат. – Какой брат у тебя есть?
1. У меня есть новый учебник-Какой журнал у тебя есть?. 2. Ты делаешь домашнее задание-какое задание у тебя есть?. 3. Они
учат русские слова-Какие слова они учат?. 4. Он читает новые газеты-Какие газеты . 5. У него есть младшая
сестра. 6. Она пишет трудное упражнение. 7. Мы слушаем красивую музыку.

Упражнение 8. Вместо точек вставьте нужное прилагательное. Составьте
вопросы и ответы по модели. Используйте прилагательные: новый,
интересный, английский, трудный, домашний, младший.
Модель: Мы изучаем … язык. – Мы изучаем русский язык. – Какой язык
вы изучаете? – Русский.
1. Анна читает интересный журнал-какой журнал читает Анна. 2. Виктор делает домашние задание-какое задание делает Виктор . 3. Студенты
пишут трудный диктант-какой диктант пишут студенты. 4. Преподаватель объясняет новый урок-какой урок объясняет преподаватель . 5. У меня есть младшая
сестра-какая сестра у меня есть. 6. Я не знаю английский язык-какой язык я изучаю.

Աղջիկների մոլորակը

Աղջիկների մոլորակում ապրում էին միայն աղջիկներ: Մի օր Ջովանինոն հայտնվեց այնտեղ: Մուտքի մոտ նրան ողջունեց մի կին պահակ և զգուշացրեց որ եթե տեղացի չի պետք է անցնի մի քանի դատավարություն որպեսզի մտնի: Եվ իհարկե դա կապված էր կանանց հետ և Ջովանինոն ոչ մեկը չկարողացավ իմանալ դրա համար նրան նետեցին բանտ և հարցրեցին թե ով է և ոնց է եկել: Բոլորը իմացան որ նա տղա է և շատ արագ դուրս հանեցին նրան Աղջիկների մոլորակից և մինչև հիմա Ջովանինոն տիեզերքում փնտրում է ելք:

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ

1. Տեղափոխելով ընդամենը 2  լուցկու հատիկ՝ ստացիր  առնվազն հինգ տարբեր թվանշան պարունակող հնարավոր  ամենամեծ վեցանիշ թիվը։
Подпись отсутствует
851185
991185
951189
961185
951186
2. Վերականգնիր հավասարությունը՝ օգտագործելով   թվաբանական գործողության նշանները:  8 7 6 5 4 3 2 1 = 3
8-7-6+5-4+(3×2)+1=3

Continue reading “Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ.Երկրորդ  մակարդակ”

«Բի» մոլորակը

Բի մոլորակի վրա գրքեր չկան: Գիտելիքներն անյտեղ վաճառում և գնում են շշերի մեջ:  Պատմությունն, օրինակ, վարդագույն ջուր է, նռան հյութի նման, աշխարհագրությունը՝ անանուխի կանաչ ջուր, իսկ քերականությունը անգույն հեղուկ է, ոնց որ հանքային ջուր լինի:

Continue reading “«Բի» մոլորակը”

English

11.

1. Cars are safer than motorbikes. Motorbrikes are more dangerous than cars. Motobrikes as not sate as cars.

2. Planes are faster than ships. Ships are slower than planes. Ships as not fast as planes.

3. Trains are expensive than buses. Buses are cheaper than trains. Buses as not expensive as trains.

1.Կարմիր շրջազգեստը ավելի թանկ է, քան կապույտը:(expensive)
Red dreess is more expensive than the blue one.
2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը:(clean)
My room is cleaner than your room.
3.Իմ պայուսակը ավելի հին է, քան Նարեի պայուսակը:(old)
My bag is older than Nare’s bag.
4.Լևոնը ամենաբարձրահասակ տղան է դասարանում:(tall)
Levon is the tallest boy in class.
5.Այս դասասենյակը ամենակեղտոտն է դպրոցում:(dirty)
This classroom is dirtiest in school.

ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԶԱՐՀՈՒՐԵԼԻՆ

Պրոֆեսոր Զարհուրելին իր օգնականի՝ Սատանուսի հետ միասին վաղուց ի վեր թաքուն
աշխատում էր մի շատ վտանգավոր հայտնագործության վրա։ Ինչպես դժվար չէ գլխի ընկնել
ազգանունից, նա շատ սարսափելի գիտնական էր, ոչ միայն բացառիկ տաղանդավոր էր, այլ նաև
անասելի չար։ Իր ողջ գիտելիքներն ու անսովոր կարողություններն օգտագործում էր իսկապես
հրեշավոր գաղափարներ իրագործելու համար։ Continue reading “ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԶԱՐՀՈՒՐԵԼԻՆ”

 Լեզվական աշխատանք՝ 106֊112։

106. Տրված արմատների կրկնությամբ բառե՛ր կազմիր:

Ծանր-ծանր, զույգ-զույգ, չորս-չորս, խիստ-խիստ, արագ-արագ, բաց-բաց, թաց-թաց:

107. Արմատների կրկնությամբ գծիկով գրվող բարդ բառեր կազմիր:

Ծանր-ծանր, զույգ-զույգ, չորս-չորս, խիստ-խիստ, արագ-արագ, բաց-բաց, թաց-թաց, շատ-շատ, չար-չար, մեծ-մեծ, փոքր-փոքր, շուտ-շուտ, երկու-երկու, մեկ-մեկ, քիչ-քիչ, չոր-չոր, վատ-վատ: Continue reading ” Լեզվական աշխատանք՝ 106֊112։”