Ցորյանի ծովեր

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյաններս հուշիկ հուշիկ կարթըննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ’անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ’անցնին:
Continue reading “Ցորյանի ծովեր”

Մաթեմատիկա 30.09.2021

357. Աստղանիշ փոխարինե՛ք այն թվանշաններով որոնց դեպքում կատարված գումարը ճիշտ կլինի:

ա) 6804+4467=11271

բ) 5437+2411=7848

գ) 71237+29963=101200

դ) 16394+30781=47175

ե) 3763+9999=13762

360. Աղջիկն ամեն օր կարդում է 30 էջ, որից հետո էջանշան է դնում գրքի մեջ: Երբ նա էջանշանը գրքի մեջ դրել է 6 սնգամ, նրան մնացել է կարդալու 18 էջ: Քանի՞ էջ կա գրքում:

Լուծում՝

30×6=180

180+18=198

Պատ.՝ կա 198 էջ:

361. Ինքնաթիռը 3000կմ անցավ 6 ժամում, իսկ ուղղաթիռը 15ժամում: Որքանով է ինքնաթիռի արագությունը մեծ ուղղաթիռի արագությունից:

Լուծում՝

3000:6=500

3000:15=200

500-200=300

Պատ.՝ 300կմ-ով:

362. Հետիոտնը դուրս եկավ A կետից ժամը 6-ն անց 12 րոպեին և B կետը հասավ հաջորդ օրը՝ ժամը 23-ն անց 9 րոպեյին: Ինչքա՞ն ժամանակում հետիոտնը անցավ ճանապարհը:

Լուծում՝

23ժ 9ր-6ժ 12ր=22ժ 69ր-6ժ 12ր=16ժ 57ր

16ժ 57ր+24ժ=40ժ 57ր

Պատ.՝ 40ժ 57ր:

363. Պահեստում կար 7200 աման ներկ, որոնցից խանութները տարան 5400 աման: Քանի՞ անգամ փոքրացավ պահեստում եղած ներկի ամանների քանակը:

Լուծում՝

7200:5400=1800

7200:1800=4

Պատ.՝ 4 անգամ:

364. Հայրը 65 տարեկան է, դուստրը՝41: Քանի՞ տարեկան էր հայրը, երբ դուստրը 16 տարեկան էր:

Լուծում՝

65-41=24

16+24=40

Պատ.՝ 40 տարեկան:

365. Մի աշակերտի առաջադրանք էր տրված՝ մի թիվ բաժանել 18-ի, իսկ երկրորդին նույն թիվը բաժանել 54-ի: Առաջինի ստացած պատասխանը 27 էր: Ի՞նչ թիվ էր ստացել երկրորդն, եթե երկուսն էլ ճիշտ էին ստացել պատասխանը:

Լուծում՝

27×18=486

486:54=9

Պատ.՝ 9թիվը:

Մաթեմատիկա 29.09.2021

331. Ջրավազանի մեջ մտնում է երկու խողովակ: Առաջինով մեկ ժամում լցվում է 120լ ջուր երկրորդով՝140լ: Եթե միառժամանակ բացվեն երկու խողովակների ծորակները, ապա 5 ժամում որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը:

Լուծում՝

120×5=600

140×5=700

700+600=1300

Պատ.՝1300լ ջուր:

Continue reading “Մաթեմատիկա 29.09.2021”

Մաթեմատիկա 28.09.2021

316. Կարմիր թելը 6 անգամ կարճ է կապույտից, իսկ կապույտը 3 անգամ կարճ է դեղինից: Որքա՞ն է բոլոր թելերի ընդհանուր երկարությունը, եթե դեղինի երկարությունը 108մ է:

Լուծում՝

108:3=36

36:6=6

108+36+6=150

Պատ.՝ 150մ:

319. Երկու գյուղերից որոնց հեռավորությունը 100կմ է միառժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս են եկել երկու հեծյալներ: Նրանցից մեկը 1 ժամում անցնում է 20կմ, իսկ մյուսը՝ 30կմ: Քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն:

Լուծում՝

20×2=40

30×2=60

60+40=100

Պատ.՝ 1 ժամ հետո:

321. Ֆուտբոլի հավաքական թիմը կազմված եր 1-23 համարներ ունեցող ֆուտբոլիստներից: Խաղին մասնակցում էր 11 ֆուտբոլիստ ընդ որում ամենամեծ համարն ուներ 18 համարի խաղացողը: Ի՞նչ համարի ֆուտբոլիստներ էին նստած պահեստասենյակների նստարանին, եթե խաղացող ֆուտբոլիստներից տասի համարները բնական շարքի առաջին տասը թվերն էին:

Պատ.՝ նստած էին 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23 համարները:

Русский

А. Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужной
форме.
Модель: Я  текст. – Я читаю текст.

1. Ты Читаешь текст. 2. Он читает упражнение. 3. Она читает журнал. 4. Мы читаем газеты. 5. Вы читаете слова. 6. Они читают книги.

Continue reading “Русский”

Մաքուր նյութեր եվ խառնուրդներ

Մաքուր են համարվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ կառուցվածքային մասնիկներից (մոլեկուլ, ատոմ, իոն):

Մաքուր նյութերն ունեն որակական և քանակական հաստատուն բաղադրություն, հետևաբար և հաստաուն ֆիզիկական և քիմիական հատկություններ:
Ուշադրություն
Հատկությունների հաստատունությունը նյութի մաքրության հատկանիշն է:
Օրինակ. նորմալ ճնշման պայմաններում մաքուր ջուրը եռում է 100օC և պնդանում է 0oC ջերմաստիճանի պայմաններում.

Continue reading “Մաքուր նյութեր եվ խառնուրդներ”

The cat and her strong friends

Once there lives a cat. She thinks, “The lion is the strongest of all the animals. It is good to have strong friends. I shall(will) go to the lion and make friends with him”.
So the lion and the cat become friends for many, many days.
Once they go for a walk together and meet an elephant. The lion begin to fight with the elephant and the elephant kills him.
The cat is very sorry. “What shall I do?” she thinks. Continue reading “The cat and her strong friends”