Մաթեմատիկա 05.11.2021

Հատված-Հատված կոչվում է այն գիծը (ուղղիղը) որը ունի սկիզբ և ունի վերջ:
Հատվածները նշանակում ենք լատինական մեծատառերով:

Ճառագայթ-ճառառագյթ կոչվում է այն ուղղիղը (գիծը) որը ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ:
Ճառագյթները նշանակում ենք լատինական մեծատառերով:

Ուղղիղ-Ուղղիղը այն գիծն է, որը չունի սկիզբ և չունի վերջ:
Ուղիղները նշանակում ենք լատինական փոքրատառերով:

Անկյուն- Մի կետից դուրս եկող երկու ճառագյթների կազմած պատկերը կոչվում է անկյուն:
Կան անկյան 4 տեսակներ՝ սուր անկյուն, բութ անկյուն, ուղղիղ անկյուն և փռված անկյուն:
Սուր անկյունները 0 աստիճանից մեծ և 90 աստիճանից փոքր անկյուններն են:


Բութ անյունները 90 աստիճանից մեծ և 180 փոքր աստիճաններն են:


Ուղիղ անկյուն 90 աստիճան են:


Փռված անկյունները 180 աստիճանի անկյուններն են:

Շրջանագիծ-Շրջանագիծը այնպիսի ներփակ գիծ է որի բոլոր կետերը ունեն նույն հեռավորությունը մի կետից՝ այդ կետը շրջանագծի կենտրոնն է:

Շառավիղ-Շրջանագծի կենտրոնից ցանկցած կողմի տարված հատվածը կոչվում է շառավիղ:

Լար-Շրջանագծի որևե երկու կետ միացնող հատվածը, որը չի անցնում կենտրոնով կոչվում է լար:

Տրամագիծ-տրամգիծը շրջանագծի կենտրոնով անցնող ամենաերկար լարն է:
Տրամագիծը ունի շառավղի կրկնակի չափը:

Աղեղ-շրջանագծի այն մասը որը գտնվում է նրա ցանկացած երկու կետերի միջև կոչվում է աղեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s