Մաթեմատիկա 29.11.2021

1070. Գնրե՛ք թվանշաններով.

ա)  1\5

բ) 1\14

գ) 1\20

դ) 1\1000

ե) 1\7000

զ) 1\30000

1073. Ուղղանկյան մակերեսի ո՞ր մասն է ստվերագծված.

Снимок

ա) 1\3

բ) 1\5

գ) 1\15

1074. Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է.

ա) 1/60

բ) 1/7

գ) 1/10

դ) 1/1000

ե) 1/100

զ) 1/1000

է) 1/100

1077. Անոթում տեղավորվում է 600 գ ջուր: Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր:

Լուծում՝

600:150=4

Պատ.՝ 4

1078. 400հա մակերես ունեցող դաշտի 1/8 մասում ցորեն է ցնված, իսկ մնացած մասում եգիպտացորեն: Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանած:

Լուծում՝

400:8=50

Պատ.՝ 50

1080. Կատարե՛ք գործողությունները.

գ) (57038-4316):101+(4325+1642):351=539

57038-4316=52722

4325+1642=5967

52722:101=522

5967:351=17

522+17=539

դ)(153434+643):203-(29857+698):97=444

153434+643=154077

29857+698=30555

154077:203=759

30555:97=315

759-315=444

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s