English

1.

Dear Diray,

My family and I are just back from an amazing holiday in the Bahams. We had a great time! The weather was fantastik; it was really hot and suny. My family and I was so happy there. I know it was not that long ago but I am alredy missing the sun and the sea, especilly today because the weather is cold here. On the other hand, of course it was nice to back home whith all my friends.

5.

Снимок

1 Peter/play golf? Did Peter play golf yesterday? Yes, he did.

2 Peter/write a letter? Did Peter write a letter yesterday? No, he didn’t.

3 Mr and Ms Page/play golf? Did Mr and Mrs Pages play golf yesterday? No, they didn’t.

4 Mr and Mrs Page/whash the car? Did Mr and Mrs Pages wash the car? Yes, they did.

6

Снимок

1 Last Sunday Maria do her homework.

2 Last Sunday Maria didn’t speak to her friend, Mary.

3 Last Sunday Maria didn’t have lunch whith her grandparents.

4 Last Sunday Maria took her dog, Fluffy, out for a walk.

5 Last Sunday Maria helped her mother to make dinner.

English

I drew many pictures yesterday.

You saw the beautiful flower one hour ago.

They sent an mail last week.

Arman came to Armenia last month.

Anna took a cake from the shop yesterday.

My friend helped me to translate this text an hour ago.

He fell and broke his arm an hour ago.

The plane flew yesterday.

You looked around and saw a fairy yesterday.

I chased the robber yesterday.

Русский

А. Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужной форме. Модель: Я … текст. – Я читал текст. 1. Ты читал текст. 2. Он читал упражнение. 3. Она читала журнал. 4. Мы читали газеты. 5. Вы читали слова. 6. Они читали книги.

Упражнение 3. Вместо точек вставьте глагол повторять в нужной форме. Модель: Мы … текст. – Мы будем повторять текст. 1. Он будет повторять  урок. 2. Вы будете повторять  правило. 3. Она будет повторять слова. 4. Я буду повторять упражнение. 5. Вы  будете повторять грамматику. 6. Они будут повторять глаголы.

2022-ի փետրվարյան ֆլեշմոբ. 4-5-րդ դասարաններ

Համաձայնվեք կամ մի՛ համաձայնվեք արտահայտված մտքի հետ` օգտագործելով «That is right-դա ճիշտ է» և ‹‹That is wrong-դա սխալ է›› ձևերը: Օրինակ՝ “The capital city of Armenia is Tbilisi.” “That is wrong. The capital city of Armenia is Yerevan.” “Moscow is larger than Yerevan.” “That is right. Moscow is larger than Yerevan.”

It is hot in Yerevan in summer.

That is right. It is hot in Yerevan in summer.

It is warm in Moscow in winter.

That is wrong. It is cold in Moscow in winter. Continue reading “2022-ի փետրվարյան ֆլեշմոբ. 4-5-րդ դասարաններ”

Մայրենի

Երեքշաբթի

15 փետրվարի

Գործնական քերականություն 5

Կատարի՛ր տրված առաջադրանքները։

Գոյականի թիվը

Յուրաքանչյուր շարքի բառերն ի՞նչ ընդհանրություն ունեն, որ նույն շարքի մի բառը չունի:
ա) Երաշտահավեր                       բ) Մանուկներ                      գ) Հատիկներ
դեղձանիկներ                                 երեխա                                  կապիկներ
վագրեր                                             պատանիներ                       ձագուկներ
առյուծներ                                        երիտասարդներ                 կանայք
սիրամարգ                                       մարդիկ                                 տանտիկիններ

Continue reading “Մայրենի”

Ճահիճներ

Ճահիճներ. առաջացումը: Ճահիճները կազմում են ցամաքային ջրե­րի մի մասը: Երկրի մակերևույթի որոշ տարածքներում, որտեղ տեղումնե­րից առաջացած ջրերը հոսելու հնարավորություն չունեն, կուտակվում են որևէ գոգավորությունում և, քանի որ գոլորշացումն էլ շատ թույլ է, սկսում են աճել խոնավասեր բույսեր՝ առաջացնելով ճահիճներ:

Ճահիճները Երկրի մակերևույթի գերխոնավ տեղամասերն են, որտեղ ամբողջ տարին կա ջրի ավելցուկ, աճում է ճահճային բուսականություն, և կարող է գոյանալ տորֆի շերտ:

ճահիճներում աճում ու ապրում են խոնավասեր բույսեր և կենդանիներ: Տարիների ընթացքում բույսերի մնացորդները, կուտակվելով, առաջաց­նում են տորֆ, որն օգտագործվում է որպես վառելիք, որոշ չափով նաև՝ պարարտանյութ:

Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով: Եթե գոլորշացումը հողի մակերևույթից համեմատաբար թույլ է, բարձրացող գրունտային ջրե­րը չեն հասցնում ամբողջովին գոլորշանալ՝ առաջանում են ճահիճներ: Ուժեղ գոլորշացման դեպքում բարձրացած գրունտային ջրերն ամ­բողջովին գոլորշանում են, իսկ աղերը մնում են տեղում՝ առաջացնելով աղուտներ: Այս երևույթը լավ արտահայտված է Արարատյան դաշտում, որ­տեղ առաջացել են և ճահճուտներ, և աղուտներ:

ճահիճների նշանակությունը: Քանի որ ճահիճները մարդու համար հիմնականում անօգտագործելի տարածքներ են, և այնտեղ բազմանում են հիվանդածին շատ հարուցիչներ, ուստի երկրագնդի որոշ շրջաններում չո­րացվում են: Սակայն ճահիճների չորացումը կարող է խախտել նաև բնութ­յան հավասարակցությունը:

Չորացումը կատարվում է տարբեր եղանակներով: Մի դեպքում փո­րում են ջրանցքներ, որոնցով հեռանում է կուտակված ջրի ավելցուկը: Հենց այս եղանակով են չորացնում Արարատյան դաշտի ճահիճները: Մյուս դեպքում ճահիճների չորացման համար դրանց տարածքում ա­ճեցնում են այնպիսի ծառեր կամ թփեր, որոնք շատ ջուր են կլանում: Այդ տարածքներր հետագայում օգտագործվում են գյուղատնտեսական նպա­տակներով:

Չորացված ճահճի տարածքից մարդիկ տորֆ են արդյունահանում, որը և վառելիք է, և պարարտանյութ՝ բանջարաբոստանային մշակաբույսե­րի և ծաղիկների մշակման համար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ է ճահիճը: Ինչպե՞ս է առաջանում:

Ճահիճները Երկրի մակերևույթի գերխոնավ տեղամասերն են, որտեղ ամբողջ տարին կա ջրի ավելցուկ, աճում է ճահճային բուսականություն, և կարող է գոյանալ տորֆի շերտ:

Ճահիճները կազմում են ցամաքային ջրե­րի մի մասը: Երկրի մակերևույթի որոշ տարածքներում, որտեղ տեղումնե­րից առաջացած ջրերը հոսելու հնարավորություն չունեն, կուտակվում են որևէ գոգավորությունում և, քանի որ գոլորշացումն էլ շատ թույլ է, սկսում են աճել խոնավասեր բույսեր՝ առաջացնելով ճահիճներ:

Արդյոք կարո՞ղ են ճահիճներ առաջանալ չորային շրջաններում, ինչո՞ւ:

Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով: Եթե գոլորշացումը հողի մակերևույթից համեմատաբար թույլ է, բարձրացող գրունտային ջրե­րը չեն հասցնում ամբողջովին գոլորշանալ՝ առաջանում են ճահիճներ:

Ճահիճների չորացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:

Չորացումը կատարվում է տարբեր եղանակներով: Մի դեպքում փո­րում են ջրանցքներ, որոնցով հեռանում է կուտակված ջրի ավելցուկը: Մյուս դեպքում ճահիճների չորացման համար դրանց տարածքում ա­ճեցնում են այնպիսի ծառեր կամ թփեր, որոնք շատ ջուր են կլանում:

Ճահիճներն ի՞նչ դրական և բացասական նշանակություն ունեն:

Քանի որ ճահիճները մարդու համար հիմնականում անօգտագործելի տարածքներ են, և այնտեղ բազմանում են հիվանդածին շատ հարուցիչներ, ուստի երկրագնդի որոշ շրջաններում չո­րացվում են:

Չորացված ճահճի տարածքից մարդիկ տորֆ են արդյունահանում, որը և վառելիք է, և պարարտանյութ՝ բանջարաբոստանային մշակաբույսե­րի և ծաղիկների մշակման համար: