ԳԱՐՆԱՆԱՄՈՒՏ

Քնքշաբույր ծաղկանց հրեղեն խաղով
Ժպտում են նորից անտառ ու ձորակ,
Եվ հեղեղները խոսուն-սառնորակ
Ողջունում են ինձ զվարթ ծիծաղով։

Զուգել ես նորից դաշտ, անտառ ու լեռ,
Գարո՜ւն, ամեն տեղ նոր կյանք ես վառել
Իմ սրտում էլ ես թևերըդ փռել,
Ւմ հոգում էլ ես հրդեհել նոր սեր։ Continue reading “ԳԱՐՆԱՆԱՄՈՒՏ”

ԱՄԵՆԻՑ ԼԱՎ ՏՈՒՆԸ

Էնտեղ, ուր հովը խաղում է ազատ
Ու ջուրն աղմըկում, անվերջ փըրփըրում,
Էնտեղ իր բարի, իր սիրող մոր հետ
Մի շատ անհանգիստ տղա էր ապրում,
Մի գորշ խըրճիթում,
Մի հին խըրճիթում,
Գետի եզերքին,
Ծառերի տակին։

Continue reading “ԱՄԵՆԻՑ ԼԱՎ ՏՈՒՆԸ”

Скворец

Ходил я в лес гулять. В лесу тихо. Смотрю – идёт девочка. Снег по
колено. Отдохнёт немножко и опять идёт, а сама вверх на деревья смотрит,
ищет что-то.
– Девочка, что ты ищешь?
Девочка вздохнула, посмотрела на меня:
– Ничего, так просто.
И дальше пошла. Сама маленькая, а валенки большие. Continue reading “Скворец”

Русский

Слова в скобках напишите во множественном числе. Горные озера (озерo), наши села (селo), новые платья (платьe), старые письма (письмo), большие озера(озерo), высокие окна (окнo), глубокие моря (морe), зелёные поля (полe). Continue reading “Русский”