Главные реки

Хотя мне уже идёт девятый год, я только вчера догадался, что уроки всётаки надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не
лень, а учить уроки надо. Это закон. Я, например, вчера не успел уроки
сделать. Я должен был выучить главные реки Америки. А я, вместо этого,
запускал во дворе воздушного змея в небо. Мне было так интересно играть,
что я и думать перестал про какие-то там уроки.

Continue reading “Главные реки”

Մաթեմատիկա 11.09.2021

94. Մեծ թվերը գրի առնելու համար օգտագործում են կրճատումներ՝ հազ. (հազար), մլն ( միլիոն), մլրդ. (միլիարդ)

ա) Օգտագործելով այդ կրճատումները՝ գրե՛ք

504մլն. 71հազ. 223

72մլրդ. 506մլն. 13հազ. 704

99մլրդ. 320մլն. 634 հազ. 1

Continue reading “Մաթեմատիկա 11.09.2021”

Հանգստյան օրերի առաջադրանքներ

Այբբենական կարգով դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները,

Աթոռ, գորգ, գրքեր, խաղալիքներ, հայելի, մահճակալ, նստարան:

բ) սիրածդ գրքերի անունները,

Գիտադարան,Թոմ Սոյերի արկածները, Հանրագիտարան, Հարի Փոթերը և գաղտնիքների սենյակը, Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը, Վինի-Թուխը և բոլոր բոլորը:

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

Լուսավորվող գրատախտակ, մառկեռ:

Continue reading “Հանգստյան օրերի առաջադրանքներ”