Մաթեմատիկա 28.09.2021

316. Կարմիր թելը 6 անգամ կարճ է կապույտից, իսկ կապույտը 3 անգամ կարճ է դեղինից: Որքա՞ն է բոլոր թելերի ընդհանուր երկարությունը, եթե դեղինի երկարությունը 108մ է:

Լուծում՝

108:3=36

36:6=6

108+36+6=150

Պատ.՝ 150մ:

319. Երկու գյուղերից որոնց հեռավորությունը 100կմ է միառժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս են եկել երկու հեծյալներ: Նրանցից մեկը 1 ժամում անցնում է 20կմ, իսկ մյուսը՝ 30կմ: Քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն:

Լուծում՝

20×2=40

30×2=60

60+40=100

Պատ.՝ 1 ժամ հետո:

321. Ֆուտբոլի հավաքական թիմը կազմված եր 1-23 համարներ ունեցող ֆուտբոլիստներից: Խաղին մասնակցում էր 11 ֆուտբոլիստ ընդ որում ամենամեծ համարն ուներ 18 համարի խաղացողը: Ի՞նչ համարի ֆուտբոլիստներ էին նստած պահեստասենյակների նստարանին, եթե խաղացող ֆուտբոլիստներից տասի համարները բնական շարքի առաջին տասը թվերն էին:

Պատ.՝ նստած էին 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23 համարները:

Русский

А. Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужной
форме.
Модель: Я  текст. – Я читаю текст.

1. Ты Читаешь текст. 2. Он читает упражнение. 3. Она читает журнал. 4. Мы читаем газеты. 5. Вы читаете слова. 6. Они читают книги.

Continue reading “Русский”