Ցորյանի ծովեր

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյաններս հուշիկ հուշիկ կարթըննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ’անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ’անցնին:
Continue reading “Ցորյանի ծովեր”

Մաթեմատիկա 30.09.2021

357. Աստղանիշ փոխարինե՛ք այն թվանշաններով որոնց դեպքում կատարված գումարը ճիշտ կլինի:

ա) 6804+4467=11271

բ) 5437+2411=7848

գ) 71237+29963=101200

դ) 16394+30781=47175

ե) 3763+9999=13762

360. Աղջիկն ամեն օր կարդում է 30 էջ, որից հետո էջանշան է դնում գրքի մեջ: Երբ նա էջանշանը գրքի մեջ դրել է 6 սնգամ, նրան մնացել է կարդալու 18 էջ: Քանի՞ էջ կա գրքում:

Լուծում՝

30×6=180

180+18=198

Պատ.՝ կա 198 էջ:

361. Ինքնաթիռը 3000կմ անցավ 6 ժամում, իսկ ուղղաթիռը 15ժամում: Որքանով է ինքնաթիռի արագությունը մեծ ուղղաթիռի արագությունից:

Լուծում՝

3000:6=500

3000:15=200

500-200=300

Պատ.՝ 300կմ-ով:

362. Հետիոտնը դուրս եկավ A կետից ժամը 6-ն անց 12 րոպեին և B կետը հասավ հաջորդ օրը՝ ժամը 23-ն անց 9 րոպեյին: Ինչքա՞ն ժամանակում հետիոտնը անցավ ճանապարհը:

Լուծում՝

23ժ 9ր-6ժ 12ր=22ժ 69ր-6ժ 12ր=16ժ 57ր

16ժ 57ր+24ժ=40ժ 57ր

Պատ.՝ 40ժ 57ր:

363. Պահեստում կար 7200 աման ներկ, որոնցից խանութները տարան 5400 աման: Քանի՞ անգամ փոքրացավ պահեստում եղած ներկի ամանների քանակը:

Լուծում՝

7200:5400=1800

7200:1800=4

Պատ.՝ 4 անգամ:

364. Հայրը 65 տարեկան է, դուստրը՝41: Քանի՞ տարեկան էր հայրը, երբ դուստրը 16 տարեկան էր:

Լուծում՝

65-41=24

16+24=40

Պատ.՝ 40 տարեկան:

365. Մի աշակերտի առաջադրանք էր տրված՝ մի թիվ բաժանել 18-ի, իսկ երկրորդին նույն թիվը բաժանել 54-ի: Առաջինի ստացած պատասխանը 27 էր: Ի՞նչ թիվ էր ստացել երկրորդն, եթե երկուսն էլ ճիշտ էին ստացել պատասխանը:

Լուծում՝

27×18=486

486:54=9

Պատ.՝ 9թիվը: