Մաթեմատիկա 17.09.2021

191. Գրատախտակին գրված էին 5, 13, 10025, 7699421 թվերը: Աշակերտները հանձնարարություն ստացան՝ ընտրել որևէ թիվ և այն գումարել տրված թվերից ամեն մեկին: Աշակերտներից մեկն անմիջապես կատարեց այդ հանձրարարությունը՝ գրելով նույն թվերը: Ո՞ր թիվն ընտրեց աշակերտը որպես երկրորդ գումարելի:

Լուծում՝

5+0=5

13+0=13

10025+0=10025

7699421+0=7699421

Պատ.՝ 0 թիվը:

193. Լուծե՛ք բնական խաչբառը

30=12+18
+::
6:2=3
===
36=6x6
64:4=16
xx
20:5=4
===
44+20=64

Continue reading “Մաթեմատիկա 17.09.2021”

Русский

А. Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение.
Модель: Это … книга. – Это моя книга.
А) мой, моя, моё
1. Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4. Это моё упражнение.
5. Это моя мама. 6. Это моё окно.

Continue reading “Русский”