Մաթեմատիկա 09.11.2021

644.Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3մ 50սմ է: Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10սմ-ով: Որքա՞ն է նրանցից յուրաքանչյուրի հասակը:

Լուծում՝

350-10=340

340:2=170

340-170=170

170+10=180

Պատ.՝ մեկը 1մ 70սմ, իսկ մյուսը՝ 1մ 80սմ:

645.A և B քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան ապրանքատար և ճեպընթաց մարդատար գնացքները: 2ժ անց գնացքները հանդիպեցին, իսկ դրանից 3ժ անց ապրանքատար գնացքը հասավ B քաղաքը: Որքա՞ն էր ճեպընթացի արագությունը, եթե ապրանքատար գնացքի արագությունը 70կմ/ժ էր:

Լուծում՝

2+3=5

5×70=350

70×2=140

350-140=210

210:2=105

Պատ.՝ 105կմ/ժ:

646. Բույսի աճի արագությունը յուրաքանչյուր ամիս մեծանում է 1 սմ-ով: Ի՞նչ երկարություն կունենա բույսը 4 ամիս անց, եթե առաջին ամսում նրա բարձրությունը 3սմ-ից դարձել է 4սմ:

Լուծում՝

4-1=3

4+3=7

Պատ.՝ 7սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s