Մաթեմատիկա (սեպտեմբեր 2-3)

1) Մեքենան անցավ 140 կմ, իսկ մոտոցիկլավարը նույն ժամանակում անցավ 50 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կմ անցավ մոտոցիկլավարը:

Մեքենա-140կմ:

Մոտոցիկլավար-50կմ-ով պակաս:

Մոտոցիկլավար-?

Լուծում՝

140-50=90

Պատ՝. անցավ 90կմ:

2) Հեծանվորդն անցավ 140 կմ, իսկ ավտոբուսը նույն ժամանակում անցավ 60 կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ անցավ ավտոբուսը:

Հեծանվորդ-140կմ:

Ավտոբուս-60կմ-ով ավել:

Ավտոբուս-?

Լուծում՝

140+60=200

Պատ՝.անցավ 200 կմ:

3) Գուրգենն ունի 300 դրամ, իսկ Արմենը՝ 20 դրամով քիչ: Որքա՞ն փող ունեն երկու տղաները միասին:

Գուրգեն-300 դրամ:

Արմեն-20դրամով քիչ:

Միասին-?

Լուծում՝

300-20=280

300+280=580

Պատ՝.միասին 580 դրամ:

4) Մոտոցիկլավարը առաջին օրը անցավ 130 կմ, երկրորդ օրը՝ 80 կմ, իսկ երրորդ օրը նա անցավ առաջին և երկրորդ օրերում անցած ճանապարհից 7 կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ նա անցավ երրորդ օրը:

I օրը-130կմ:

II օրը-80կմ

IIIօր-?

Լուծում՝

130+80+7=217

Պատ՝. անցավ 217կմ:

5) 800 դրամով կարելի է գնել 4մ գործվածք: Այդ նույն գործվածքից 6մ գնելու համար որքան պետք է վճարել:

800դրամ-4մ գործվածք

6մ գործվածք-?

Լուծում՝

800:4=200

6×200=1200

Պատ՝ պետք է վճարել 1200դրամ:

6)Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 2 անգամ մեծ է: Հաշվիր այդ ուղղանկյան մակերեսը, եթե փոքր կողմը 15 սմ է:

Լուծում՝

15×2=30

15×30=450

Պատ՝. S=450 սմ:

Առաջադրանք.

 1. Երկու գումարելիներից մեկը մեծացրին13 -ով: Որքանո՞վ մեծացավ գումարը:
  1. 13-ով
 2. Հաշվել արտահայտության արժեքը.
  1. ա) 250:250+3* (570-570)+8* (272-271)=9
   1) 570-570=0 2) 272-271=1 3) 250:250=1 4) 3×0=0 5) 8×1=8 6) 1+0+8=9
 3. բ)   23 *(4000+20*50)=115000
  1. 1) 20×50=1000 2)4000+1000=5000 3) 23×5000=115000
 4. գ)  (880-432)* (27-27)* (348-116)=0
  1. 1) 880-432=448 2) 27-27=0 3) 348-116=232 4) 448×0=0 5) 0x232=0
 5. Հայկը ձմերուկի համար վճարեց 2440 դրամ, իսկ սեխի համար՝ 2 անգամ պակաս: Հայկը որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար:
  1. Ձմերուկ-2440 դրամ:
  2. Սեխ-2 անգամ պակաս:
  3. Միասին-?
  4. Լուծում՝
  5. 2440:2=1220
  6. 2440+1220=3660
  7. Պատ՝. վճարել է 3660 դրամ:
 6. Հայկն ուներ 1460 դրամ: Նա այդ դրամի կեսը վճարեց գնդակի համար , իսկ մյուս կեսը տվեց Արամին: Հայկը որքա՞ն դրամ տվեց Արամին:
  1. Հայկ-1460 դրամ:
  2. Կեսը վճարեց գնդակին:
  3. Մյուս կեսը-Արամին:
  4. Հայկը որքան դրրամ տվեց Արմանին:
  5. Լուծում՝
  6. 1460:2=730
  7. 1460-730=730
  8. Պատ՝. տվեց 730 դրամ:
 7. Դիր փակագծեր այնպես, որ ստանաս հավասարություն:
  ա) 80-(60-40):20=79         բ ) 80-(60-40:20)=22

գ) 80:(40-20)+20=24           դ) (80:40)-20+20=2