Մաթեմատիկա

  1. Հաշվիր քառակուսու մակերեսը՝ գիտենալով, որ պարագիծը 32սմ է: Լուծում՝ 32:4=8 8×8=64 Պատ՝. քառակուսու մակերեսը 64սմ է:
  2. Հաշվիր  250:5+231*5 արտահայտության արժեքը: Լուծում՝ 250:5+231×5=1205 Պատ՝. 1205
  3. Երկու փաթեթում կա ընդամենը 250մ լար:Քանի՞ մետր է երկրորդ փաթեթի երկարությունը, եթե առաջին փաթեթը 10մ-ով կարճ է երկրորդից: Լուծում՝ 250:2=125 125-10=115 250-115=135
  4. Զբոսաշրջիկը երկրորդ օրն անցել է 124կմ ճանապարհ, որը 2 անգամ ավելի է առաջին օրվա անցած ճանապարհից: Որքա՞ն ճանապարհ է անցել նա երկու օրում: Լուծում՝ 124:2=62 124+62=186 Պատ՝. զբոսաշրջիկը անցավ 186 կմ ճանապարհ երկու օրում:
  5. Ուղղանկյան լայնությունը 6սմ է, իսկ մակերեսը 48սմ² : Հաշվիր այդ ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում՝ 48:6=8 8+8+6+6=34 Պատ՝. պարագիծը 34սմ է:

Լեզվական աշխատանք

1․ Աջ և ձախ մասերը միացրու և ստացիր քեզ հայտնի արտահայտություններ։

քիթը           տալ

ոտքերն         մեկ լինել

Continue reading “Լեզվական աշխատանք”