ГЛОТОК МОЛОКА

Лада заболела. Чашка с молоком
стояла возле её носа. Но Лада не
ела. Позвали меня.
— Лада, — сказал я, — надо поесть.
Она подняла голову. Я погладил
её. От ласки жизнь заиграла в её
глазах.
— Кушай, Лада, — повторил я
и подвинул блюдце ближе.
Она протянула нос к молоку и начала есть. Значит, через мою ласку ей силы прибавились.
Может быть, именно эти несколько глотков молока
спасли её жизнь.
(М. Пришвин)

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Մարդն իր կյանքի ընթացքում ստեղծում է տարբեր իրեր: Մեր շրջապատի ցանկացած իր, կենդանի օրգանիզմ կարող ենք կոչել մարմին: Մարմիններ են քարը, ծառը, տունը, միջատը, մետաղալարը և այլն: Ինչպես տեսնում ես, մարմիններն այնքան շատ են, որ անհնար է բոլորը թվարկել: Դրանք բաժանում են բնական (բնության կողմից ստեղծված) և արհեստական (մարդու կողմից ստեղծված) մարմինների: Արեգակը, Լուսինը, մոլորակները համարվում են նաև տիեզերական մարմիններ: Թվարկի’ր քո շրջապատում գտնվող բնական և արհեստական տասական մարմինների անուններ: Continue reading “Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ”