ՋՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՈՒՄ, ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ

Համաշխարհային օվկիանոսում ջուրը գտնվում է մշտական շարժման մեջ: Դրա տեսակներից են ալիքավորումը և ցունամին:

Ալիքավորումն առաջանում է հիմնականում քամիների ներգործու­թյամբ: Ալիքավորման դեպքում ջուրը միայն տատանողական շարժում է կատարում: Առաջացած տատանումներն ալիքի տեսքով հասնում են մինչև ցամաք, հարվածում ափին և փշրվում: Continue reading “ՋՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՈՒՄ, ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ”

Հարցերի պատասխաններ

1. Առևտրական ճանապարհները:

2. Որպեսզի իմանային գյուղերի և ագարակների սահմաննները:

3. Նորաստեղծ Արտաշատում կառուցվեց տաճար, նա ստեղծեց Արտաշատ քաղաքը, ստեղծեց սահմանաքարերը և բաժանեց մեծ Հայքը 120 մասերի:

4. Արտաշեսը գնում է այն տեղը, որտեղ Արաքսը և Մեծամորը խառնվում են և այնտեղ բլուրը հավանելով քաղաք է շինում և իր անունով կոչում է Արտաշատ: Այնտեղ մեհյան է կանգնեցնում և Բագարանից այնտեղ է փոխադրում Արտեմիսի արձանը և բոլոր հայրենական կուռքերը: