լրացուցիչ լեզվական աշխատանք՝ 56-60։

56. Բառերը զույգ-զույգ խմբավորիր ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Միշտ-երբեք, անարատ-արատավոր, ոչնչացնել-ստեղծել, բացահայտ-գաղտնի, թույլ-ամուր, վերջին-առաջին, համաձայնել-հրաժարվել, հանգստանալ-աշխատել, գտնել-կորցնել, հավաքել-վատնել, աջ-ձախ, արթուն-քնած, ընդունել-մերժել: Continue reading “լրացուցիչ լեզվական աշխատանք՝ 56-60։”