Մաթեմատիկական խնդիրներ

Խանութում առաջին օրը վաճառվեց 250 կգ ձմերուկ, երկրորդ օրը վաճառվեց 70 կգ-ով ավել, քան առաջին օրը։ Երրորդ օրը վաճառվեց այնքան ձմերուկ, որքան առաջին և երկրորդ օրը միասին։ Որքա՞ն ձմերուկ վաճառվեց երրորդ օրը և երեք օրում միասին։

I օր-վաճառվեց-250կգ  ձմերուկ:                                                                                                         II օր-վաճառվեց 70կգ-ով ավել քան առաջին օրը:                                                                         III օրը- այնքան որքան երկու օրերում մինասին:                                                                             III օրը-?                                                                                                                                                    Երեք օրում-?                                                                                                                                 Լուծում`

250+70=320 

250+320=570

320+250+570=1140       

Պատ.` 570կգ ձմերուկ վաճառվեց III օրը, իսկ  երեք օրում միասին վաճառվեց 1140կգ ձմերուկ:

Խնդիր                                                                                                                                              Երկու գրչատուփերում միասին կա 25 մատիտ։ Առաջին գրչատուփում կա 5-ով ավել մատիտ, քան երկրորդում։ Քանի՞ մատիտ կա յուրաքանչյուր գրչատուփում:

Երկու գրչատուփ-25 մատիտ:

I-5-ով ավել II-ից:

Յյուրաքանչյուր-?

Լուծում`

25-10=15

15-5=10

Պատ.` I-ում գրչատուփում կա 15 մատիտ, իսկ II-ում` 10: