Մաթեմատիկա

 1. Կատարի՛ր առաջադրանքը։

45×5=225

145×5=725

1145×5=5725

 

23×2=46

123×2=246

1123×2=2246

 

 1. Պարզի՛ր, թե նշված թվերից, որը կարող ես դնել աստղանիշի փոխարեն։

60×8=480    8, 80, 9, 90

835-35=800  15, 25, 35, 45

270:30=9       30, 50, 40, 5

450+350= 800   150, 250, 350

 

 1. Համառոտագրի՛ր և լուծի՛ր։
 • Մարիամը գրիչի համար վճարեց 270 դրամ, իսկ տետրի համար 70 դրամով ավել։ Որքա՞ն վճարեց նա գնումների համար։
 • Գրիչ-270 դրամ:
 • Տետր-70 դրամով ավելի:
 • Միասին-?

Լուծում`

270+70=340

340+270=610

Պատ.` վճարեց 610 դրամ:

 

 • Երեք բաքում միասին կա 500լիտր ջուր։ Հայտնի է, որ առաջին բաքում կա 110լ ջուր, երկրորդում՝ առաջինից 150լ-ով ավել։ Քանի՞ լիտր ջուր կա երկրորդ և երրորդ բաքերում։
 • Երեք բաք-500լ ջուր:
 • I բաք-110լ ջուր:
 • II բաք-150լ-ով ավել:
 • II և III բաքերում-?

Լուծում`

110+150=260

110+260=370

500-370=130

Պատ.` II   260լ ջուր III բաքում 130լ ջուր: