Ընտրովի մաթեմատիկա

    1. Գտնել ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։ 9999+99=10098
    2.  Դասարանի 33 աշակերտներից 17-ը աղջիկներ են։ Դասարանում տղանե՞րն են ավելի շատ, թե՞ աղջիկները։ 33-17=16 Աղջիկները
    3. Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։ 10×6=60 60×2=120
    4. Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։  20- 16. 30-24. 40-32. 50-40      50 րոպեում 40 ընկույզ:
    5. Դիր թվաբանական գործողության նշաններ, այնպես, որ հավասարությունը լինի ճիշտ՝2×15+7x5x2=100