Վարդը

 

Վ. Գյոթե

 

թարգմանությունը՝ Հ. Թումանյանի

Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ,
Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին.
Վարդը տեսավ, ուրախացավ,
Մոտիկ վազեց սիրուն վարդին.

Սիրուն վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին։

Տղան ասավ.— Քեզ կպոկեմ,
Ա՛յ կարմիր վարդ դաշտի միջին։
Վարդը ասավ.— Տե՜ս, կծակեմ,

Որ չմոռնաս փշոտ վարդին.
Փշոտ վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին։

Ու անհամբեր տղան պոկեց,
Պոկեց վարդը դաշտի միջին.

Փուշը նրա ձեռքը ծակեց,
Բայց էլ չօգնեց քընքուշ վարդին.
Քնքուշ վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին։

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Շարունակի՛ր պատմել բանաստեղծությունը:

Փոքրիկ տղան դաշտում մի վարդ տեսավ ու շատ ուրախացավ: Վազեց վարդի մոտ և ասաց.

— Քեզ կպոկեմ,
Ա՛յ կարմիր վարդ դաշտի միջին։

Վարդը ասաց.

.— Տե՜ս, կծակեմ,

Որ չմոռնաս փշոտ վարդին: Եվ տղան պոկեց վարդին: Փուշը նրա ձեռքը ծակեց:

Բայց չօգնեց վարդին:

Ինչպիսի՞ն է վարդը այս բանաստեղծության մեջ.
ա. սիրուն վարդ

բ. կարմիր վարդ

գ. փշոտ վարդ

դ. քնքուշ վարդ

    1. Գրի՛ր ու նկարիր քեզ դուր եկած հատվածը:

Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ,
Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին.
Վարդը տեսավ, ուրախացավ,
Մոտիկ վազեց սիրուն վարդին.

Սիրուն վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին։

Վարդը

Ի՞նչ գույն կընտրես ամբողջ բանաստեղծության համար: Ինչո՞ւ:
Կարմիր, որովհետև վարդը կարմիր էր:
Հորինի՛ր:

ա. Վարդերն ինչո՞ւ փշեր ունեն:

Վարդերը փշեր ունեն, որ մարդը վարդերին չպոկի:

բ. Փշերն ինչո՞ւ վարդեր ունեն:

Փշերը վարդեր ունեն, որովհետև պաշտպանում են վարդերին: