Եվ-ի ուղղագրությունը

2․ Գրել տրված բառերի հականիշները.
փոքրիկ-մեծ, տաք-սառը, ուրախ-տխուր,  շտապ-անշտապ, օտար-ծանոթ,լավ-վատ ,ճիշտ-սխալ, բացվել-փակվել, լայն-նեղ, կորցնել-գտնել, արթուն-քնած, բարձր-ցածր, նուրբ-կոպիտ, առավոտ-գիշեր, վերև-ներքև, ծեր-երիտասարդ, դժվար-հեշտ, չար-բարի,  ուժեղ-թույլ, շատ-քիչ, հիվանդ-առողջ, հեռանալ-մոտենալ, հաճելի-տհաճ, դուրս-ներս, դրախտ-դժողք, տգեղ-գեղեցիկ,  ունևոր-չուևվոր, աշխատասեր-ծույլ, մաքրասեր-փնթի։

և-ի ուղղագրությունը

ագեվազ, այցեվճար, տարեվերջ, կարևոր, թեթևություն, դափնեվարդ, եղրևանի, գինեվաճառ, ոսկեվաճառ,  ուղեվճար, հետևորդ, հետևանք, ունևոր, ուղևոր, օթևան, հոգեվիճակ:

Լրացնել բաց թողած տառերը` գրելով և կամ ե, վ

Բարև, արևային, Եվրոպական, հոգեվիճակ, թևավոր, ոսկեվարս, գինեվաճառ, երևույթ, հնդեվրոպական, Երևան, ալևոր, գերեվարել, սերկևիլ, դափնըգբեվարդ, բարևագիր: