Русский

Запомни слова и составь с ними предложения

луч — շող
крепко дружить — լավ ընկերություն անել

чёрные угольки — սև ածուխներ;
справедливый — արդարացի

У солнце есть светящийся луч.

Я крепко дружу с моими друзьями.

В поезде всегда есть чёрные угольки.

Мы всегда должны быть справедливыми. Continue reading “Русский”

Մաթեմատիկա

 1. Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից.
 • 6 x 40 x 5=1200
 • 5 x 20 x 314 =31400
 • 70 x 50 x 40 =140000
 • 6 x 5 x 6 x 5 x 6 x 5 =30×30=900×30=27000
 1. Վերականգնի՛ր հավասարությունը.
 • 2 կմ 350 մ + 650մ = 3 կմ
 • 7 կմ 550 մ + 2կմ 450մ = 10 կմ
 • 2 մ 25 սմ + 75սմ = 3 մ
 • 2 սմ 2 մմ + 12սմ 8մմ = 15 սմ
 1. Դպրոցում սովորում են 450 սովորող: Հաշվե՛ք, թե քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա է սովորում՝ իմանալով, որ տղաները 12-ով շատ են աղջիկներց:ԹԵՄԱ —  Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառումը:

Լուծում՝

450-12=438

438:2=219

219+12=231

Պատ՝. 231 տղա և 219 աղջիկ:

 1. Հաշվի՛ր օգտվելով գումարման հատկություններից
  • 24+48+6=78
  • 80+320+332=732
  • 170+30+193=393
  • 99 + 999 + 9999 + 1 + 1 + 1=100+1000+10000=11100
  • 17 + 18 +19 +20 + 21 + 22 + 23=86+54=140
  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը 427400 : ( 4 x 50 ) – ( 34 x 66 – 345 ) : 3 =1504
  1. Երեք արկղում միասին կա 135 կգ խնձոր: Առաջինում կա 15 կգ ավելի, քան երրորդում, իսկ երկրորդում՝ 12 կգ ավելի, քան երրորդում: Որքա՞ն խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում:

Լուծում՝

135-15-12=108

108:3=36

36+15=51

36+12=48

Պատ՝. I արկղում 51 կգ II արկղում 48 կգ, իսկ III արկղում 36կգ: