Անգլերենի ֆլեշմոբ

You should add what you need. Պետք է ավելացնել այն, ինչի կարիքն ունես: Օր. տրված է՝ I am tired. Պատասխանի տեղը գրում ենք՝ I am tired and I need a rest.

Continue reading “Անգլերենի ֆլեշմոբ”